Päämainos
EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti tuo muutoksia kuljetusalalle
Kuljetukset 24.01. 06:25

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti tuo muutoksia kuljetusalalle

Uudet säännökset tulevat voimaan helmikuussa. 

24.01.2022
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Adobe Stock

EU:n liikkuvuuspaketti tuo mukanaan suuria muutoksia kuljetusalalle, kun säännökset tulevat voimaan helmikuussa. Liikkuvuuspaketin tavoitteena on yhdenmukaistaa raskaan tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä, edistää kuljetusalan reilua ja tasapuolista kilpailua sekä parantaa valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti aiheesta 5.1.

EU-säännösten täytäntöönpanon lisäksi kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennetaan hallitusohjelman mukaisesti koskemaan ylikuormilla ajamista sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomista. 

Muutosten yhteydessä otetaan käyttöön kansainvälisiä kuljetuksia hoitavien kuljettajien lähettämistä koskevat erityissäännöt. Tarkoituksena on parantaa kansainvälisiä kuljetuksia tekevien kuljettajien työ- ja sosiaalisia oloja sekä varmistaa, että tavaraliikenteen harjoittajilla on yhtäläinen vapaus tarjota palvelujaan EU:n sisämarkkinoilla. 

Liikkuvuuspaketin säännösten myötä liikenteenharjoittajien tulee voida osoittaa, että ne toimivat aktiivisesti jäsenvaltiossa, johon ne on rekisteröity. Näin ollen myös ajoneuvojen on käytävä vähintään kahden kuukauden välein rekisteröintimaassaan. 

Lisäksi viimeistä kabotaasiliikenteen kuljetusta seuraa jatkossa aina neljän päivän jäähdyttelyjakso, jonka aikana ei kuljetuksia voida suorittaa. Kabotaasiliikenteen sääntely koskee jatkossa aina myös kansainvälisten yhdistettyjen kuljetusten Suomessa suoritettavia tieosuuksia.

Logistiikkayhtiö DSV listaa sivuillaan kuljetusalan kannalta olennaisia määräyksiä. Tähän mennessä paketista on jo toteutettu seuraavat muutokset:

  • Kuljettaja ei saa viettää viikkolepoaikaa (vähintään 45 tuntia) ohjaamossa, vaan se on vietettävä sopivassa ja sukupuolen mukaisessa majoituksessa, jossa on sopivat lepo- ja pesumahdollisuudet. Työnantaja vastaa majoituskustannuksista.
  • Kuljettajalle on annettava mahdollisuus palata kotimaahansa 3 - 4 viikon välein.

Helmikuussa 2022 voimaan tulevat muutokset ovat laajempia:

  • Kuljettajan lähettämisen tulisi tapahtua niistä maista, joissa kyseinen kuljettaja liikennöi. Työnantajan on muun muassa ilmoitettava toimeksiannon alkamis- ja päättymispäivämäärä kussakin maassa. Kaikki tiedot on rekisteröitävä IMI:ssä, joka on sisämarkkinoiden tietojärjestelmä.
  • Kun kabotaasikuljetuksen kiintiö täyttyy, asianomainen miehistö ja kuljettaja ohjataan poistumaan maasta, jossa kabotaasikuljetukset toteutettiin, niin sanotun jäähdyttelyjakson ajaksi, jonka on kestettävä vähintään neljä päivää ennen takaisin paluuta.
  • Yhdistettyjen kuljetusten tieosuuksiin käyttöön yleiset kabotaasiliikennettä koskevat säännöt.
  • Ajoneuvon on palattava joka 8. viikko alkuperämaahan, jossa se on rekisteröity.
  • Sallittujen kabotaasikuljetusten määrä on edelleen enintään kolme seitsemän päivän aikana kansainvälisen kuljetuksen päättymisen jälkeen.

 

Uutista päivitetty 25.1. klo 9:15: Täsmennetty kohtaa kabotaasiliikenteen sääntelystä.

JAA