Päämainos
EU:n tiemaksusääntely muuttumassa matkaperusteiseksi
Kuljetukset 29.10. 10:23

EU:n tiemaksusääntely muuttumassa matkaperusteiseksi

Suomessa esitys raskaan liikenteen tienkäyttöverosta on lausuntokierroksella.

29.10.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Shell

EU-maiden on luovuttava aikaperusteisista tiemaksuista ja siirryttävä matkaperusteisiin tienkäyttömaksuihin Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) teillä. Europarlamentti linjasi niin sanottujen eurovinjettisääntöjen muuttamisesta täysistunnossaan.

Tiemaksuja käyttävien EU-maiden on siirryttävä matkaperusteisiin tiemaksuihin kuorma-autojen ja linja-autojen osalta vuodesta 2023 lähtien ja pakettiautojen osalta vuodesta 2027 lähtien.

Vähäpäästöisyydestä palkittava

Etäisyyteen perustavien tiemaksujen tarkoituksena on auttaa liikennealaa vähentämään päästöjä nykyistä tehokkaammin ja tekemään tiemaksukäytännöistä oikeudenmukaisempia. Ympäristöystävällisten ajoneuvojen käytön kannustamiseksi EU-maiden tulee asettaa ajoneuvoille hiilidioksidipäästöihin perustuvat erilaiset tiemaksuprosentit.

Vuodesta 2021 alkaen tiemaksuja käyttävien maiden on perittävä raskaalta kalustolta myös "ulkoisten kustannusten maksua" eli melu- ja ilmansaastemaksua. Vuodesta 2026 kyseistä maksua on alettava periä kaikilta ajoneuvoilta. Jatkossa jäsenmaat eivät myöskään saa vapauttaa tiettyjä ajoneuvoryhmiä tiemaksuvelvoitteista. Nyt moni jäsenmaa on myöntänyt tiemaksuvapautuksen esimerkiksi busseille ja alle 12 tonnin raskaalle kalustolle.

Suomessa valmistellaan aikaperusteista maksua

EU-maiden liikenneministerien neuvottelut eurovinjettidirektiivin uudistamisesta ovat vielä kesken. Samaan aikaan myös Suomessa tapahtuu tiemaksurintamalla. Raskaan kuorma-autoliikenteen tienkäyttöveroa koskeva lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Lakiesityksen mukaan raskas kuorma-autoliikenne maksaisi tulevaisuudessa tienkäyttöveroa, mutta sen käyttövoimavero laskisi vastaavasti. Vero koskisi Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja ja se määrättäisiin veroilmoitusten perusteella. Verovelvollinen voisi ilmoittaa kuorma-auton käyttökaudeksi 1, 7, 30 tai 365 päivää. Veron määrä olisi 400-1122 euroa vuoden käyttökaudelta ajoneuvon euro-päästöluokan ja akseliluvun mukaan. Päivän käyttökaudelta vero olisi kahdeksan euroa kaikille kuorma-autoille. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi joulukuun alussa lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Tiemaksujärjestelmät EU-maissa

Tietulli, jossa fyysinen este: Irlanti, Ranska, Espanja, Italia, Kroatia, Kreikka

Sähköinen koko verkoston laajuinen tietulli: Portugali

Vinjetti: Bulgaria, Romania

Useita rinnakkaisia tietullijärjestelmiä: Ruotsi, Latvia, Liettua, Saksa, Hollanti, Belgia, Tanska, Britannia, Puola, Tšekki, Slovakia, Slovenia, Itävalta, Unkari, Luxembourg

Ei vinjettiä, eikä muita tietulleja: Suomi, Viro, Malta, Kypros

AVAINSANAT

EU Tiemaksut

JAA