EU:n uusi rahoitusväline sopisi Suomelle
Kuljetukset 14.08. 12:03

EU:n uusi rahoitusväline sopisi Suomelle

Tukikelpoisten hankkeiden määrä kasvaisi 600 miljoonalla eurolla

14.08.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Liikenne- ja viestintäministeriö

EU-komissio ehdottama Verkkojen Eurooppa –rahoitusväline saattaa avata uusia mahdollisuuksia Suomen ratainvestoinneille. Komissio pyrkii ehdotuksellaan tiivistämään liikenne-, energia- ja digitaalialojen yhteyttä.

Suomen hallitus uskoo, että ehdotus on Suomen kannalta myönteinen, koska se lisää tukikelpoisten ratahankkeiden määrää. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle ehdotusta koskevan kirjelmän 9. elokuuta 2018. Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta samana päivänä.

Komissio esittää Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineelle yhteensä 21,8 miljardin euron rahoitusta, mistä liikennealalle tulisi 11,4 miljardia euroa, energia-alalle 7,7 miljardia euroa ja digitaalialalle 2,7 miljardia euroa.

Tukikelpoisia hankkeita liikennealalla olisivat jatkossa perinteisten infrahankkeiden ohella myös merten moottoritiet, liikenteen uudet teknologiat ja innovaatiot, kuten automaatio ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri.

Pohjois-Suomi mukaan

Nykyisellä rahoituskaudella Suomen haasteena on ollut pula suurista ratahankkeista. Ainoalla tukikelpoisella rataosalla Turusta Helsingin kautta Vainikkalaan ei ole voitu käynnistää tarpeeksi rakennushankkeita.

Komission ehdotuksessa ns. Pohjanmeren-Itämeren ydinverkkokäytävää on jatkettu Helsingistä pohjoiseen Tornion kautta Ruotsin puolelle Luulajaan. Tämä lisäisi Suomen tukikelpoisten ratahankkeiden määrää jopa kahdella miljardilla eurolla. Tukea olisi näin haettavissa jopa 600 miljoonaa euroa enemmän kuin nykyisen rahoitusasetuksen säännöillä.

Valtioneuvosto informoi eduskuntaa komission asetusehdotuksen käsittelyn etenemisestä EU:n toimielimissä.

JAA