Fenniarailille voitto Venäjän rajaliikennekiistassa

VR:n korjattava hinnoitteluaan ja palvelujen läpinäkyvyyttä.

25.09.2018
Teksti Esko Lukkari

VR:n yksityinen kilpailija Fenniarail Oy:n on saanut erävoiton sen ja VR:n Venäjän rajaliikennettä koskevassa kiistassa.

Fenniarail valitti rautatiealan sääntelyelimelle VR-Yhtymä Oy:n yhtiölle rajaliikenteessä toimittamasta palvelukokonaisuudesta, joka mahdollistaa rajan ylittävän tavaraliikenteen harjoittamisen ja erityisesti palvelukokonaisuuden hinnoittelusta.

Trafi tiedotti asiasta 25.9.

Rautatiealan sääntelyelin on Trafin yhteydessä toimiva itsenäinen viranomaistoiminto, jonka tehtävänä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Sääntelyelin päätyi joiltakin osin korjaavien toimenpiteiden tarpeeseen VR:n hinnoittelussa. Lisäksi palveluiden hinnoittelun ja niiden tarjonnan tulee jatkossa olla julkista ja läpinäkyvää.

”Päätös kahden rautatietoimijan erimielisyysasiassa on ensimmäinen laatuaan rautatiealan sääntelyelimen koko toimintahistorian aikana. Päätöksen myötä tavaraliikenneoperaattoreiden pääsy Venäjän rajaliikenteen markkinoille selkiytyy”, sanoo tiedotteessa sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti.

Venäjän rajaliikenne avautui kilpailulle 22.12.2016 siten, että kaikki Suomeen tai muualle Euroopan talousalueelle sijoittuneet rautatieyritykset voivat toimia Suomen ja Venäjän välisissä rautatiekuljetuksissa Suomen rataverkolla.

Tavaraliikenteen monitoimijaympäristössä on ollut joitakin teknisiä ja käytännön esteitä, jonka takia kilpailun syntyminen on hidastunut. Tällaisia esteitä ovat mm. VR-Yhtymä Oy:n hallitsemat rajamuodollisuuksiin liittyvät tietojärjestelmät, valtiosopimuksen velvoitteet ja riippuvuus venäläisen osapuolen päätöksistä sekä ratapihojen tekniset ja toiminnalliset rajoitteet.

JAA