Päämainos
Fingridin Datahub myöhästyy pahasti
Toimitusketjut 11.10. 07:20

Fingridin Datahub myöhästyy pahasti

Käyttöönotto siirtyy vuoteen 2022 ja myöhästyminen maksaa Fingridille 8-9 miljoonaa euroa.

11.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun datahubin käyttöönotto siirtyy helmikuulle 2022. Alkuperäinen tavoite oli huhtikuu 2021. Fingrid ja TEM ovat myöhästymisestä äkeissään. 

Osa vähittäismyyjistä ja jakeluverkonhaltijoista ei pysty saavuttamaan datahubin alkuperäistä käyttöönottoaikataulua. Datahub vaatii kaikkien markkinatoimijoiden yhtäaikaista käyttöönottoa. Osalla toimijoista ei ole edes hankintasopimuksia käyttöönottoon tarvittaviin tietojärjestelmätoimituksiin.

Fingrid tiedotti uudesta aikataulusta 25.9.

Käyttöönottoasetus valmistellaan Fingrid Datahub Oy:n, työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston yhteistyönä. Datahubin käyttöönottopäivämäärä vahvistetaan valtioneuvostossa lähiviikkoina.

Fingrid rakentaa parhaillaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon datahub-järjestelmää, jonne kerätään tiedot noin 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

Datahub on pakollinen

Helmikuussa 2019 voimaan tullut muutos sähkömarkkinalakiin velvoittaa vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat käyttämään datahubia. 

Fingrid Datahub Oy on kerännyt tietoa toimialan valmiudesta ottaa datahub käyttöön. Noin 30 prosenttia jakeluverkkojen käyttöpaikoista jäisi datahubin ulkopuolelle, jos käyttöönotto tapahtuisi huhtikuussa 2021. Viive käyttöönotossa on keskimäärin 6-12 kuukautta. 

”Olemme pettyneitä, etteivät markkinatoimijat ole pystyneet noudattamaan aikatauluja, jotka ovat olleet tiedossa useamman vuoden ajan. Uskon, että tiiviillä yhteistyöllä saamme kaikki markkinatoimijat mukaan datahubiin. Datahub on Fingridille tärkeä hanke ja teemme kaikkemme, jotta kaikki pääsevät maaliin”, sanoo tiedotteessa Fingrid Datahub Oy:n toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Datahub on keskeinen osa tulevaisuuden joustavaa sähköjärjestelmää. Sen käyttöönoton viivästyminen aiheuttaa lisäkustannuksia aikataulussa eteneville toiminnanharjoittajille. Viivästys voi vaikuttaa myös muihin älykkään sähköjärjestelmän kehittämishankkeisiin. Vähittäismyyjän tulee informoida hyvissä ajoin asiakkaitaan vaihtamaan uuteen vähittäismyyjään, mikäli vähittäismyyjä ei saavuta datahub-valmiutta käyttöönottopäivään mennessä”, sanoo ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Fingrid Datahub Oy asettaa Datahubin käyttöönotolle konkreettisia välitavoitteita, joiden saavuttamisesta se raportoi säännöllisesti Energiavirastolle. Valvomme välitavoitteiden saavuttamista ja tulemme nopealla aikataululla puuttumaan, mikäli sähkön jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä ei pysy uudessa käyttöönottoaikataulussa. 

Energiavirasto voi määrätä toimenpiteitä ja asettaa tehosteeksi uhkasakon. Laiminlyönnin johdosta Energiavirasto voi lisäksi esittää seuraamusmaksun määräämistä. Odotamme kaikkien toimijoiden ottavan viimeistään nyt Datahubiin valmistautumisen vakavissaan”, sanoo Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi.

Viivästyksestä aiheutuvat lisäkustannukset ovat alustavan laskelman mukaan Fingrid Datahub Oy:lle noin 8-9 miljoonaa euroa vuodessa.

JAA