Päämainos
Finnair julkisti vastuullisuusohjelman
Kuljetukset 12.03. 11:05

Finnair julkisti vastuullisuusohjelman

Yhtiö kehuu ohjelmaansa lentoalan yleisiä tavoitteita kunnianhimoisemmaksi.

12.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Finnair kehuu uutta lentoalan vastuullisuussuunnitelmaansa alan yleisiä tavoitteita kunnianhimoisemmaksi. Yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 lopussa.

Finnair julkisti tavoitteensa 5.3.

Finnairvie vastuullisuuden yhtiöjärjestykseensä, ja ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutosta niin, että se voi osallistua toimintaan, joka lisää positiivisia vaikutuksia ja vähentää negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

“’Lentoliikenne on nopeatempoinen monien muutosten ala, johon vaikuttaa kaikki. Pitkän tähtäimen tavoitteen pitää olla kirkkaana kaikissa markkinatilanteissa”,sanootiedotteessa Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner

“Tavoitteemme on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen uuteen lentokoneteknologiaan investoimalla,lentämällä polttoainetehokkaasti, vähentämällä koneiden painoa ja lisäämällä uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä”, hän sanoo. 

Yhtiöllä on yksityiskohtainen suunnitelma toimintojen muuttamisesta niin, ettäsen hiilijalanjälk ipienenee nopeasti ja pitkällä aikavälillä häviää kokonaan.

Pitkä lista toimia

Finnairin pääomamarkkinapäivänään marraskuussa julkistama 3,5–4,0 miljardin euron laivastoinvestointi, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä Finnairin Euroopan liikenteessä 10–15%. 

  • 60 miljoonan euron investointi vastuullisuustoimiin strategiakautena2020-2025. 
  • Lentojen painon vähentäminen, mukaan lukien lennonaikaisentuotemyynninlopettaminen EU:n sisällä 29.4.2020 ja keskittyminen ennakkotilausmyyntiin.  
  • Polttoainetehokkuuden parantaminen jokaisella lennolla lentomenetelmiä kehittämällä. 
  • Yhteistyösopimus Nesteen kanssa uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön lisäämiseksi. 
  • Yrityssopimusasiakkaiden lentojen hiilidioksidipäästöjen hyvittäminen. 
  • Asiakkaiden kutsuminen tekemään vastuullisia valintoja ja heidän päästöhyvitys- ja biopolttoainepanostuksiensa palkitseminen Finnairin tekemillä vastaavilla biopolttoaineostoilla. 
  • Kertakäyttömuovien vähentäminen puoleen vuoden 2022 loppuun mennessä. 
  • Ruokajätteen puolittaminen catering-toiminnoissa vuoden 2022 loppuun mennessä. 

 

Miljardi-investoinnit kalustoon

Finnair investoi 2020–2025yhteensä3,5–4,0miljardia euroa laivastonsa kasvuun ja uudistamiseen. Tämä investointi tulee vähentämään Finnairin Euroopan-liikenteen päästöjä 10–15prosenttia. 

Yhtiö investoi lisäksi vastuullisuustoimiin 60 miljoonaa euroa.Tämä on EU:n päästökauppavelvoitteiden ja muidenympäristöperusteisten maksujenlisäksi, joidenyhteissumma oli vuonna 2019 yli 35 miljoonaa euroa. 

Finnair on solminut yhteistyösopimuksen uusiutuvan lentopolttoaineen tuottajan Nesteen kanssa.Kumppanuus lisää Finnairin uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä, ja se myös tukee uusiutuvien lentopolttoaineiden tuotantoa Suomessa, mikä on keskeistä uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön laajentamiselle ja hinnanlaskemiselle. 

Finnair on tehnyt suunnitelman lentojen painon systemaattiseen vähentämiseen ja lentojen polttoainetehokkaampaan operointiin. Tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta 15000 tonnilla vuodessa. 

Tuotemyynti koneissa loppuu

Finnair lopettaa lennonaikaisen tuotemyynnin lennoillaan(pois lukienruokamyynti) EU:ssa huhtikuun 29. päivä alkaenja keskittyy ennakkotilausmyyntiin.Tämä vähentää jokaiselta EU:n sisäiseltä lennolta keskimäärin 50-100 kg painoa, ja tuottaa70000 kg:n polttoainesäästön vuodessa, mikä tarkoittaa220000 kg:n hiilidioksidisäästöä. 

Finnairhyvittää yrityssopimusasiakkaidensa lentojen hiilidioksidipäästöt1.9.2020. ja esittelee myöhemmin tänä vuonna lipputyypin, jolla asiakkaat voivat hyvittää päästöjään tai tukea biopolttoaineen käyttöä. Finnairitse tekee asiakkaiden panostuksia vastaavan määrän biopolttoaineostoja. 

Finnairpoistaa 230000 kg muovia lennoiltaan vähentämällä kertakäyttömuovin määrää puoleen vuoden 2022 loppuun mennessä. Finnair muun muassa korvaa muoviset kertakäyttöaterimet economy-luokassa, mikä vähentää lennoilta muovia noin 53000 kg vuodessa.  

Finnair tuo myös enemmän kasvispohjaisia vaihtoehtoja lentojensa ateriatarjontaan ja suunnittelee ruokajätteen määrän puolittamista catering-toiminnoissaan vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Finnair lisää uusiutuvan energian käyttöä ajoneuvojen ja kiinteistöjen energianlähteenä.Tavoitteena onmuiden kuin lentotoimintojen hiilineutraalius vuoden 2022 loppuun mennessä. 

JAA