Päämainos

Finnlines laski alustensa hiilidioksidipäästöt

Vuodesta 2008 vuoteen 2018 päästöt ovat pudonneet 30 prosenttia.

07.08.2019
Teksti Esko Lukkari

Finnlines on laskenut omat matkustajareittikohtaiset CO2-luvut käyttämällä viranomaisten vahvistamia EU:n asetuksen mukaisia MRV-lukuja. Finnlinesin luvut on verifioinut virallinen sertifiointilaitos.

Yhtiön laivojen vuoden 2018 kokonaishiilidioksidipäästöt (CO2-päästöt) ovat pienentyneet noin 30 prosenttia verrattuna vuoteen 2008. Reittikohtaisesti vähennys voi olla jopa enemmän suurempien käyttöasteiden johdosta.

Finnlines tiedotti asiasta 1.8.

Matkustajakohtaiset vuoden 2018 CO2-luvut on laskettu Finnlinesin matkustajareiteillä Naantali–Kapellskär, Malmö–Travemünde ja Helsinki–Travemünde. Tiedot päivitetään vuosittain ja vuoden 2018 luvut muodostavat siten perustan tuleville laskelmille.

MRV on EU:n asetus meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta ja se astui voimaan vuonna 2018 (MRV, EU 2015/757, EN 16258). IMO:n vastaava maailmanlaajuinen tietojenkäsittelyjärjestelmä alkaa vuonna 2019.

Finnlinesin ropax-alukset kuljettavat matkustajia ja rahtia, ja vuotuiset polttoaine- ja päästötiedot jaetaan näiden kategorioiden kesken. MRV-standardin (EN 16258) mukaan voidaan valita joko massa- tai pinta-alametodi. Finnlines käyttää laskennassaan massametodia, koska suurin osa Finnlinesin toiminnoista keskittyy rahtiin. Massametodi-laskelmassa rahdin ja matkustajien suhde allokoidaan vuosittain kuljetettujen tavaramäärien ja matkustavien asiakkaiden mukaan.

Vuonna 2018 matkustajakohtaiset hiilidioksidipäästöt olivat reiteillä:

Naantali–Kapellskär oli 13–14 kg CO2 / matkustaja (MS Finnswan, MS Finnfellow)

Malmö–Travemünde oli 15–16 kg CO2 / matkustaja (MS Europalink, MS Finnpartner, MS Finntrader)

Helsinki–Travemünde oli 69–79 kg CO2 / matkustaja (MS Finnlady, MS Finnmaid, MS Finnstar).

Vaihteluväli johtuu matkustajamääristä sekä esimerkiksi sääolosuhteista tai reittivalinnoista.

Selkeät päästötavoitteet 

Finnlines on sitoutunut IMO:n (International Maritime Organization) strategiaan, jonka tavoitteena on vähentää kansainvälisen meriliikenteen vuosittaisia absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattaessa vuoden 2008 lukuihin.

Finnlinesin liikenteessä aloittaa lähivuosina yhteensä viisi uutta alusta, jotka on suunniteltu kaikki ympäristövaatimukset huomioiden pienentämään alusten hiilijalanjälkeä. 

Uusista aluksista kolme on hybridijärjestelmällä toimivia roro-aluksia, joihin asennetaan merimatkan aikana latautuvia litium-ioniakkuyksiköitä. Matkan aikana varastoitua sähköä voidaan käyttää satamissa ja siten satamakäynti on päästötön. Kaksi aluksista on uuden sukupolven Superstar-sarjan ropax-aluksia, jotka hyödyntävät nykyaikaisia ilmapäästöjä vähentäviä teknologioita. Molempien sarjojen ensimmäisiä aluksia odotetaan liikenteeseen vuosina 2021–2022.

JAA