Päämainos
Fintraffic: Polttoaineen kallistuminen ja Venäjän hyökkäys vaikuttavat liikenteeseen
Kuljetukset 18.07. 08:31

Fintraffic: Polttoaineen kallistuminen ja Venäjän hyökkäys vaikuttavat liikenteeseen

Liikennemäärät maanteillä ja rautateillä selvästi normaalia tasoa pienemmät.

18.07.2022

Tieliikenteen ripeä kasvu on taittunut alkukesän aikana. Rautateillä junien määrä tavaraliikenteessä on supistunut tuntuvasti edellisvuodesta. Lentoliikenteessä liikennemäärät ovat edelleen selvästi pienemmät kuin ennen pandemiaa, vaikka liikenne on vilkastunut kesäkaudella. Tiedot ilmenevät liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin huhti-kesäkuun tilastoista.

“Liikennejärjestelmäämme ravistelee parhaillaan kaksi ulkoista shokkia: kallistunut polttoaine ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Polttoaineen kallistuminen lisää kotien liikennekustannuksia ja on saanut entistä useamman etsimään vaihtoehtoja yksityisautoilulle. Samalla Suomen kansainväliset liikenneyhteydet lento- ja raideliikenteessä ovat sodan seurauksena heikentyneet. Idän liikenteen supistuttua merkittävästi Suomesta on tullut Euroopan pohjoinen pussinperä. Kun samaan aikaan polttoaineen hinnat kohoavat ja kuljetusten päästöihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, Suomen kansantaloudelle elintärkeät logistiset yhteydet kohtaavat uusia haasteita”, sanoo Fintrafficin tiedotteessa toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Tieliikenne

Liikennemäärät pääteillä (valta- ja kantatiet) kasvoivat vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta alle prosentin eli kasvu käytännössä taittui. Liikennemäärät olivat pääteillä huhti-kesäkuussa vajaat viisi prosenttia pandemiaa edeltävää tasoa pienemmät. Kesäkuussa liikennemäärät kääntyivät selvään laskuun edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Raskaan liikenteen ajoneuvojen määrät laskivat huhti-kesäkuussa 2,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Raideliikenne

Tavarajunien määrä rautateillä oli selvässä laskussa huhti-kesäkuussa. Tavarajunia kulki rataverkolla noin 15 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Henkilöliikenteessä lähijunien määrä kasvoi lähes kuusi prosenttia.

Ratatöitä tehtiin edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän, mikä näkyi etenkin henkilöliikenteen kaukojunien täsmällisyydessä, joka laski edellisvuodesta.

Lentoliikenne

Suomesta lähtevien ja tänne saapuvien lentojen määrät olivat huhti-kesäkuussa vajaan kolmanneksen pienemmät kuin ennen pandemiaa vuonna 2019. Liikenne tosin vilkastui kesää kohti.

Suomen ylilentävän liikenteen määrä on tilastojen mukaan elpynyt alkuvuonna, mutta tämä selittyy pääosin Venäjän ja Kaliningradin välisillä lennoilla Suomenlahdella. Fintrafficin lennonvarmistus tarjoaa näille lennoille turvallisuuden varmistamiseksi lennonvarmistuspalveluita, mutta ei odota saavansa niistä korvausta lentoyhtiöiltä.

JAA