Päämainos
Foorumi edistämään logistiikan digitalisaatiota
Kuljetukset 27.08. 05:34

Foorumi edistämään logistiikan digitalisaatiota

LVM asettamassa foorumissa on yhteensä 33 jäsentä.

27.08.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut sidosryhmien ja viranomaisten edustajista muodostuvan Logistiikan digitalisaation foorumin vuosiksi 2021–2023 varmistamaan Suomen kärkiasema logistiikan digitalisaatiossa. Foorumin asettaminen on valtioneuvoston 27.5.2021 antaman logistiikan digitalisaatiota koskevan periaatepäätöksen keskeinen toimenpide. LVM tiedotti aiheesta 25.8.

Foorumin tehtävänä on yhteistyössä varmistaa logistiikan digitalisaation periaatepäätöksen toimeenpano sekä erityisesti digitaalisen datan jakaminen toimitusketjuissa kustannusten vähentämiseksi, kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Foorumi edistää konkreettisia keinoja logistiikan digitalisaation vahvistamiseksi, tukee dataa hyödyntävien verkostojen hankkeita sekä tukee ja vauhdittaa EU-sääntelyn kansallista toimeenpanoa.

"Digitalisaatio lisää kuljetusten sujuvuutta sekä helpottaa niiden optimointia niin yksittäisen toimitusketjun kuin koko liikennejärjestelmän tasolla. Järjestelmällinen, mahdollisimman laajapohjainen datan hallinta ja jakaminen voi vähentää merkittävästi päästöjä. Rakentavalla yhteistyöllä tätä kehitystä voidaan nopeuttaa", sanoo LVM:n tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Ryhmän puheenjohtajana toimii yksikön johtaja, liikenneneuvos Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriöstä. Foorumissa on edustajia logistiikka- ja kuljetuspalveluja sekä erilaisia digitalisaatioratkaisuja tarjoavista yrityksistä, keskeisiltä teollisuuden, kaupan ja muilta palveluja käyttäviltä toimialoilta sekä ministeriöistä ja viranomaisista. 

Logistiikan digitalisaation foorumi kokoontuu neljä kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Foorumin toimikausi päättyy 31.12.2023.

Ryhmän jäsenet:

 • Puheenjohtaja Maria Rautavirta, tietoliiketoimintayksikön johtaja, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö, Anita Juho, erityisasiantuntija
 • Ympäristöministeriö, Jukka Litmanen, tietohallintojohtaja
 • Business Finland jäsen: Sakari Karppinen, Ecosystem Lead
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Mikko Västilä, johtava asiantuntija
 • Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, Janne Lautanala, Chief Ecosystem and Technology Officer
 • Poliisihallitus, Kari Onninen, poliisitarkastaja
 • Tulli, Ollipekka Mäkitalo, kehityspäällikkö
 • Verohallinto, Sanna Esterinen, ohjelmajohtaja
 • Väylävirasto, Reijo Prokkola, yksikön päällikkö
 • Arasaka Oy, Taneli Tikka
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Jari Kudjoi, palkkasihteeri
 • Cargotec Oy, Tommi Pettersson, VP Digital Solutions Hub
 • DBE Core Oy, Tomi Dahlberg, hallituksen puheenjohtaja
 • Dimecc Oy, Jukka Merenluoto, Senior Ecosystem Lead
 • Finnair Cargo Oy, Fredrik Wildtgrube, Vice President
 • ITS Finland ry, Marko Forsblom, toiminnanjohtaja
 • Kaupan liitto ry, Harri Tuomaala, ketjujohtaja
 • Kesko Oyj, Mika Salmijärvi
 • KONE Industrial Oy, Jaakko Laine
 • Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Erika Kalliopää, yliopisto-opettaja
 • Logistiikkayritysten Liitto ry, Pekka Aaltonen, toiminnanjohtaja
 • Metsäteho Oy, Pirjo Venäläinen, erikoistutkija
 • Nurminen Logistics Oy, Jonna Paasonen, Chief Development Officer
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Petri Laitinen, toimialapäälikkö
 • Posti Group Oyj, Antti Wikström, Vice President, Rahti
 • Schenker Oy, Maarit Pitkänen, CIO
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Ari Herrala, edunvalvontajohtaja
 • Teknologian tutkimuslaitos VTT Oy, Ari Aalto, Vice President Mobility and Transport
 • Teknologiateollisuus ry, Heikki Karsimus, johtava asiantuntija
 • Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry, Jari Salo, verkottaja
 • Vediafi Oy, Matti Lankinen, toimitusjohtaja varajäsen: Lasse Nykänen, Project Director
 • VR-Yhtymä Oy, Teemu Heikura

AVAINSANAT

LVM

JAA