Päämainos

Gasumille Ruotsiin 16 uutta biotankkausasemaa

27.02.2018
Teksti Esko Lukkari

Gasum laajentaa biokaasun tankkausasemaverkkoaan Ruotsissa. Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket on myöntänyt sille 9,3 miljoonan euron investointituen verkoston laajentamiseen. 

Gasum sanoo tiedotteessa, että tuki on merkittävä askel yhtiön rakentaessa pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja laajentaessa nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttöä raskaassa liikenteessä.  

Investointituki mahdollistaa jopa 16 uuden kaasutankkausaseman rakentamisen Ruotsiin. 

Raskaan ajoneuvokaluston siirtyminen nesteytettyyn biokaasuun (LBG) tai maakaasuun (LNG) vähentää merkittävästi hiilidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä.  

Kaasulla on Gasumin mielestä tärkeä merkitys, kun siirrytään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tulevien vuosien aikana Gasum aikoo laajentaa nesteytetyn kaasun tankkausasemaverkostoaan sekä Suomessa, Ruotsissa että Norjassa.  

Ruotsin uudet asemat tullaan sijoittamaan kuljetusliikenteen virtojen kannalta keskeisiin paikkoihin. Tämä mahdollistaa samalla LNG-käyttöisten ajoneuvojen toiminta-alueen laajentumisen. Uudet asemat rakennetaan 13 paikkakunnalle: Västerbottenin, Norrbottenin, Värmlandin, Västernorrlandin, Gävleborgin, Örebron, Västmanlandin, Uppsalan, Länsi- ja Itä-Götanmaan, Jönköpingin, Kronobergin ja Skånen lääniin. 

Viime vuosina Gasum on rakentanut Suomeen kaksi LNG-tuontiterminaalia ja vahvistanut LNG-toimitusketjuaan Pohjoismaissa.  

Gasumin ensimmäiset LNG-tankkausasemat sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla, Turussa sekä Jyväskylässä. Kysyntä puhtaamman liikenteen ratkaisulle lisääntyy kovaa vauhtia. Yhtiön mukaan uudet kaasuautomallit eri ajoneuvoluokissa sekä laajentuva kaasutankkausasemaverkosto luovat edellytyksiä liikennekaasumarkkinan kasvulle.

JAA