Päämainos
Hailuodon nykyinen lauttayhteys korvataan maayhteydellä.
Kuljetukset 15.11. 10:01

Hailuodon nykyinen lauttayhteys korvataan maayhteydellä.

Hailuodon maayhteys -hanke nytkähti eteenpäin

Kaksi siltaa sisältävä maayhteys Oulun Riutankarin ja Hailuodon Huikun välillä olisi 8,4 km pitkä.

15.11.2022
Teksti Esko Lukkari

Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen toteutuksen valmistelu etenee. Ennen talvea alueella on tarkoitus käynnistää tiesuunnitelmaan kuuluva maantietoimitus. Se on edellytys yhteyden rakentamiseen liittyvien valmistelevian töiden aloittamiselle ensi keväänä.

Allianssimallilla toteutettavassa Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeessa on käynnissä kehitysvaihe, jonka aikana laaditaan rakentamissuunnitelma ja valmistellaan hankkeen toteutusta.

Nykyisen lauttayhteyden korvaava kiinteä maayhteys Oulun Riutankarin ja Hailuodon Huikun välillä olisi 8,4 km pitkä. Se sisältää pengertieosuuden ja Hukun ja Riutun välillä sekä noin 750 metriä pitkät sillat.

Kiinteällä yhteydellä halutaan parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Rakentamisen arvioidaan kestävän noin kolme vuotta, joten aikaisintaan kiinteä yhteys on käytettävissä loppuvuodesta 2025.

Väylävirasto tiedotti rakennushankkeesta 11.11.

Rakentamaan keväällä 2023

Toisaalta vesilupaa edellyttäviä töitä ja varsinaista rakentamista ei voida aloittaa ennen lainvoimaista vesilupaa. Vesiluvasta jätettiin valitus Vaasan hallinto-oikeuteen keväällä 2020. Toteutusta valmistellaan siten, että rakentaminen olisi mahdollinen aloittaa keväällä 2023, mikäli vesilupa saa lainvoiman. Tämän vuoksi käynnistetään maantietoimitus, jolla rakentamiseen tarvittavat alueet otetaan tienpitäjän haltuun ennen talvea. Maantietoimitus perustuu lainvoimaisen tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen.

Allianssimallilla toteutettavassa Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeessa on parhaillaan käynnissä kehitysvaihe, jonka aikana laaditaan rakentamissuunnitelma ja valmistellaan hankkeen toteutusta.

Tiealueen haltuunotto mahdollistaa myös hankkeen valmistelun edellyttämät rakentamista edeltävät työt, kuten esimerkiksi täydentävien pohjatutkimusten tekeminen jään päältä. Vesilupaa edellyttäviä rakennustöitä ei kuitenkaan voida aloittaa ennen lainvoimasta vesilupaa.

”Allianssin kehitysvaihe on edennyt suunnitellusti. Toteutukseen liittyviä vaihtoehtovertailuja tehdään ja rakentamissuunnittelu on käynnissä. Toteutuksen käynnistämistä valmistellaan, ja tiealueen haltuunotto on yksi rakentamista edeltävä vaihe”, sanoo projektipäällikkö Terhi Honkarinta tiedotteessa.

JAA