Havainnekuva Hailuodon maayhteydestä
Kuljetukset 01.04. 08:30

Havainnekuva Hailuodon maayhteydestä

Hailuoto-hankkeen neuvonantajat valittu

Reilun 116 miljoonan euron maayhteyden rakentaminen kiinnostaa kansainvälisiä yrityksiä.

01.04.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat Sitowise

Hailuotoon johtavan 8,4 km pitkän kiinteän yhteyden valmistelut etenevät. Väylävirasto on valinnut nykyisen lauttayhteyden korvaavan pengertien ja siltojen hankekokonaisuuden Public Private Partnership (PPP) –mallin neuvonantajat. Maayhteys toteutunee aikaisintaan 2020-luvun alkuvuosina.

Neuvonantajaksi rahoitus- ja juridiikkapalveluun tulevat Capex Advisors Oy ja Hannes Snellman asianajotoimisto Oy sekä tekniseen neuvonantoon Sweco PM Oy.

Neuvonantajien kanssa valmistellaan ja toteutetaan PPP-hankkeen palveluntuottajan kilpailutusprosessi ja siihen liittyvät neuvottelut tarjoajakonsortioiden kanssa. Väylävirasto tiedotti asiasta 25.3.

Hailuodon kiinteän yhteyden hanke käsittää pengertien ja kahden sillan rakentamisen mantereelta Hailuodon saareen. Hankkeen valmistelun aikana kilpailutettava PPP-hankkeen palveluntuottaja vastaa kiinteän yhteyden suunnittelusta, rakentamisesta, rahoittamisesta ja kunnossapidosta palvelusopimuksen mukaisen kunnossapitojakson ajan. Hanke on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Kilpailuttaminen syksyllä

Eduskunnan hankkeelle myöntämä tilausvaltuus on 116,9 miljoonaa euroa, mikä sisältää kaikki hankkeesta aiheutuvat kustannukset tilaajalle. Väylävirasto arvioi, että PPP-hankkeen kilpailutusvaihe kestää arviolta 10-12 kuukautta hankintailmoituksen julkaisemisesta sopimuksen allekirjoitukseen saakka. Hankkeen rakentamisvaihe kestää arviolta 3 vuotta. Hankkeen kilpailutusvaihe käynnistetään, kun hankkeeseen liittyvistä luvista ja päätöksistä on riittävä varmuus, aikaisintaan loppukesällä 2019.

Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

JAA