Päämainos
Aluksen bareboat-kaksoisrekisteröinti tultaisiin Suomessa sallimaan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan samanaikaisesti, kun aluksen omistusoikeus on rekisteröity toiseen valtioon.
Kuljetukset 25.02. 09:04

Aluksen bareboat-kaksoisrekisteröinti tultaisiin Suomessa sallimaan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan samanaikaisesti, kun aluksen omistusoikeus on rekisteröity toiseen valtioon.

Hallitus esittää alusten kaksoisrekisteröintiä

Bareboat olisi mahdollista viideksi vuodeksi kerrallaan, kun alus on rekisteröity toiseen valtioon.

25.02.2021
Teksti Esko Lukkari

Bareboat-kaksoisrekisteröinti olisi mahdollista silloin, kun ulkomainen alus rahdataan Suomeen niin sanotulla bareboat-rahtaussopimuksella eli ilman miehistöä.

Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 18.2. ja LVM tiedotti siitä samana päivänä.

Kaksoisrekisteröinnistä on väännetty kättä varustamojen ja merenkulun työntekijäjärjestöjen kesken vuosia. Monissa Euroopan maissa, kuten Ruotsissa, se on ollut sallittua jo aiemmin.

Alus rekisteröitäisiin käyttöoikeuden osalta Suomeen, mutta omistusoikeusrekisteröinti jäisi alkuperäiseen valtioon. Alus kulkisi Suomen lipun alla ja siihen sovellettaisiin Suomen lainsäädäntöä aluksen omistusta ja kiinnitystä koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta. 

Varustamojen toivelistalla ollut pitkään

Liikenne- ja viestintävirasto tekisi päätöksen aluksen käyttörekisteröinnin hyväksymisestä. Hyväksymisen edellytyksenä olisi muun muassa, että alusta johdetaan ja operoidaan Suomesta.

Esityksen mukaan kaksoisrekisteröinti toisi joustavuutta varustamoiden toimintaan ja toisi mahdollisesti Suomen lipun alle uutta tonnistoa. Tämä edistäisi suomalaisten varustamoiden kilpailukykyä ja loisi työpaikkoja suomalaisille merenkulkijoille.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu. Sen jälkeen esitys siirtyy liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

JAA