Päämainos
Hallitus jatkaisi E-16-tietä Suomen puolelle
Kuljetukset 31.05. 09:19

Hallitus jatkaisi E-16-tietä Suomen puolelle

Eurooppa-tie vahvistaisi yhteyksiä länteen ja Suomessa sen pituus olisi 400 km.

31.05.2024
Teksti Esko Lukkari

Suomi aikoo esittää E16-tien jatkamista Ruotsista Suomen puolelle Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmälle. Tieliikenteen työryhmän on tarkoitus kokoontua syksyllä 2024.

Nykyisellään Eurooppa 16 -tie eli E16-tie kulkee Pohjois-Irlannista Skotlannin ja Norjan kautta Ruotsin Gävleen. Suomen on tarkoitus esittää, että tietä jatkettaisiin Suomeen. 

Suomessa E16-tien muodostaisivat valtatie 12 välillä Rauma-Kouvola ja valtatie 15 välillä Kouvola-Kotkan Mussalo. Tampereen kohdalla E16-tien muodostaisi kehätie. Suomen osuus E16-tiestä olisi noin 400 kilometriä. Muutosten myötä tiet merkittäisiin oman kansallisen numeroinnin ohella uudella E16-numeroinnilla.

LVM tiedotti hankkeesta 29.5.

”Liikenne- ja viestintäministeriössä tarkastellaan isoa kuvaa ja koko maan etua. Suomen liikenneverkko on yhdistettävä vahvemmin osaksi länsimaista liikennejärjestelmää turvallisuus, talous ja huoltovarmuus huomioiden”, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo tiedotteessa.

Parantaisi Suomen länsiyhteyksiä

”Ehdotamme E16-tien jatkamista Suomen puolelle. Muutos vahvistaisi yhteyksiä länteen tiivistämällä entisestään Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä ja korostamalla satamien roolia. Lisäksi muutos painottaisi Suomen sisäisen itä-länsi-suuntaisen liikenteen merkitystä”, hän sanoo.

Eurooppatiet ovat Euroopan valtioita yhdistäviä ja maiden rajat ylittäviä kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluvia teitä. Eurooppatiet määritellään kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyssä eurooppalaisessa sopimuksessa. Sopimukseen ehdotetut muutokset käsitellään Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmässä.

Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmän on tarkoitus kokoontua syksyllä 2024.

JAA