HaminaKotka odottaa vahvaa loppuvuotta

Suomen suurimman yleissataman liikenne 15 prosentin kasvussa.

08.08.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomen suurin yleissatama, HaminaKotka kasvatti liikennettään liki 15 prosenttia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Viennissä kovin kasvu oli kuivabulkissa eli 30 prosenttia ja kappaletavarassa 106 prosenttia.

Tuonnissa huikein kasvu oli raakapuun laivauksissa 195 prosenttia sekä kuivabulk-kuljetuksissa 25 prosenttia.

Venäjän transitoliikenne jatko reipasta kasvuaan ja se nousi liki 24 prosenttia. Satama tiedotti liikennemääristään 3.8.

Kotimaan tavaraliikenteen kasvu jäi tosin vaatimattomaan 3,7 prosenttiin. Konttiliikenne jopa notkahti prosentin verran.

HaminaKotka odottaa loppuvuodesta kasvun vain vireytyvän, kun NordStream- kaasuputkilaivaukset pääsevät vauhtiin. Toinen kasvun lähde on Kazakstanin moduulikenneprojektin vauhdittuminen.

JAA