Päämainos

HaminaKotka satama takoo ennätyksiä

Tammi-elokuussa sataman kautta kulki 13,9 prosenttia enemmän tavaraa kuin viime vuonna.

16.09.2019
Teksti Esko Lukkari

HaminaKotka sataman kasvattaa etumatkaansa muihin Suomen yleissatamiin. Tammi-elokuussa sen kautta kuljetettiin ennätysmäiset 12 432 370 tonnia tavaraa, joka on 13,9 prosenttia viime vuoden ennätyslukuja enemmän.

Kahdeksassa kuukaudessa sataman kautta liikkui vientiä melkein kymmenen miljoonaa tonnia (9 721 904) eli 28,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 

Satama tiedotti rahtiluvuistaan 9.9.

Viennissä kasvoivat melkein kaikki pääluokat sellu (40,0 %), kuivabulk (17,0 %), nestebulk (12,7 %), sahatavara (12,0 %), kappaletavara (160,0 %) ja luokka muu tavara (87,5 %). Ainoastaan paperi väheni (-2,2 %). Muutenkin erittäin vahvan viennin lisäksi kaasuputkikuljetukset ovat parhaillaan suurimmillaan.

Sataman tämän hetkinen vientipainotteisuus näkyy tuonnin 19,4 prosentin vähentymisenä. Eniten tuonnissa laskivat kuivabulk (-53,4 %), raakapuu (-14,6 %) ja kappaletavara (-23,5 %) sekä muu tavara (-10,0 %). Merkittävä osa myös tuonnin liikenneluvuista selittyy kaasuputkiliikenteen vaiheistuksella, joka tuonnissa tarkoittaa putkipäällystyksen raaka- aineiden kuljetusten loppumista tänä vuonna, mikä taas vaikuttaa vertailulukuihin.

Transito on hiljenemässä

Transitoliikenne lisääntyi enää vain 2,2 prosenttia. Venäjän transitovienti Suomen kautta on hiljenemässä, koska alkuvuoden kasvuluvut olivat paljon suurempia. 

Sataman kotimaanliikenne väheni -8,9 prosenttia. Konttiliikenne oli sen sijaan hyvässä kasvussa (5,5 %). Laivoja satamassa kävi 2 302 kappaletta eli 24,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Satama ennakoi vahvan liikennekehityksen jatkuvan vuoden loppuun asti.

JAA