Päämainos
HaminaKotkalle vuosi 2023 oli historiallisen vaikea
Kuljetukset 25.01. 11:30

HaminaKotkalle vuosi 2023 oli historiallisen vaikea

Sataman rahtiliikennettä laskivat viime vuonna Venäjän sanktiot, lakot ja rajakahakat.

25.01.2024
Teksti Esko Lukkari

Vuosi 2023 jää HaminaKotka sataman historiaan suurena käännevuotena. Vuonna 2023 satamassa käsiteltiin tavaraa 4 117 808 tonnia. Viiden kuukauden jälkeen volyymit olivat huipussaan huolimatta helmi-maaliskuun lakoista, jotka kolmessa viikossa vetivät liikenteen alaspäin.

Touko-kesäkuun vaihteessa Suomen vienti alkoi voimakkaasti sakata. Samoin talous Suomessa ja suurissa kauppakumppanimaissa alkoi taantua. Tilannetta pahensivat sanktiot, jotka näkyivät vuoden öljyliikenteen ja metanolin kauttakulkukuljetuksissa. HaminaKotkassa se vähensi merkittävästi rahtiliikennettä.

HaminaKotka tiedotti vuodesta 2023 12.1.

Kesällä käsiteltiin tavaraa kuukausittain noin 40 prosenttia vähemmän kuin kevätkuukausina. Vuoden lopulla rajalevottomuudet heikensivät toimintaympäristöä ja satamaliikenne jäi edellisvuodesta 13,2 prosenttia.

Vuonna 2023 vienti väheni 16,6 prosenttia. Eniten tiputusta oli nestebulkissa (-83,9 %), luokassa ”muu tavara” (-24,0 %), paperissa (-14,7 %) ja sahatavarassa (-12,9 %). Viennissä kasvoivat kappaletavaran (+46,9 %), sellun (+7,4 %) ja kuivabulkin (+2,2 %) laivaukset.

Tuonti sataman kautta pieneni. Eniten vähenivät kuivabulkin (-22,1 %), luokan ”muu tavara” (-18,1 %) ja kappaletavaran (+11,7 %) kuljetukset. Kaksi muuta suurta tuoteryhmää eli nestebulk ja raakapuu pysyivät kumpikin edellisvuoden tasoilla (molemmat +0,4 %).

Transito väheni 19,0 prosenttia

Kotimaanliikenne, jossa näkyvät öljykuljetusten pois jäänti ja raakapuukuljetusten supistuminen, väheni -73,2 %. Konttien käsittely pysyi lähes edellisvuoden tasolla (-1,9 %). Laivoja satamassa kävi 2265 kappaletta (-12,0 %).

Vuoden 2023 lopulla valmistui sataman viime vuosien suurin investointihanke Mussalo D-alue, joka on huippumoderni metsäteollisuuden keskittymä ja Itämeren suurin sellukeskus. Alueelle johtaa 15,3 metrin syvyinen tuloväylä. Satamayhtiö investoi 700 metriä pitkiin uusiin laitureihin, rakensi aallonmurtajan ja suoritti ruoppaustyöt. Steveco rakensi kaksi jättivarastoa sellun käsittelyä varten.

Lisäksi HaminaKotka Satama Oy alkoi vetää Haminan Merivesilaitos Oy:n toimintoja. Haminaan suunnitellaan rakennettavaksi merivesilaitos, joka palvelee CNGR Finland Oy:n laitoshanketta. Yhtiön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja laitoksen tekninen suunnittelu etenee aikataulussa.

Sataman toimintaedellytykset ovat poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa lähdettäessä vuoteen 2024. Eri EU-sanktiot, Euroopan ja Suomen talouden taantuma, vientiteollisuuden merkittävät menekkivaikeudet ja lisääntyneet kustannukset, kiistat työmarkkinoilla, Sunilan tehtaan sulkeminen ja levottomuudet rajalla sekä kansainvälisten kuljetusten vaikeudet Punaisella merellä ja Suezin kanavalla vaikeuttavat sataman toimintamahdollisuuksia. Vastaavasti akkuteollisuuden hankkeet ja tulevaisuuden polttoaineisiin suuntautuvat teollisuussuunnitelmat sekä muu satamasidonnainen teollisuus antavat myönteistä odotusarvoa pidemmällä tulevaisuudessa.

JAA