Päämainos

HaminaKotkan liikenne putosi selvästi

Metsäteollisuuden kysynnän lasku näkyy viennin voimakkaana laskuna ja heijastuu satamaan.

18.08.2020
Teksti Esko Lukkari

Koronapandemian vaikutukset metsäteollisuustuotteiden kysyntään ovat alkaneet näkyä HaminaKotka sataman liikenteessä kesän mittaan. HaminaKotka on maan suurin yleissatama.

Metsäteollisuuden liikenteessä vaikuttaa osittain kausivaihtelu ja huoltoseisakit, mutta erityisesti paperin osalta maailman markkinan kysyntä on heikentynyt. Tämä on alkanut näkyä HaminaKotka sataman liikenteeseen. 

HaminaKotkan satama tiedotti luvuistaan 7.8.

Tammi-heinäkuussa sataman kautta kulki tavaraa 8 907 698 tonnia, joka on 16,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Ylivoimaisesti merkittävin syy vähennykseen on viime vuonna päättynyt kaasuputkiliikenne ja alkuvuoden metsäteollisuuden lakot. Nyt myös maailmantalouden tila on alkanut heikentyä.

Transito yhä kasvussa

Vientiliikenne väheni 17,1 prosenttia. Suurin volyymimääräinen vähennys tuli kaasuputkiin liittyvissä kappaletavarakuljetuksissa (-81,8 %). Paperi väheni -16,3 %, sellu -12,4 % ja sahatavara -9,3 %. Kuivabulkissa laskua oli 3,2 prosenttia. Viennin puolella kasvussa olivat nestebulk (+9,8 %) ja luokka muu tavara (+2,4 %).

Tuontikuljetukset laskivat 15,5 prosenttia. Eniten vähenivät raakapuun (-32,5 %), kappaletavaran (-23,0 %) ja kuivabulkin (-16,9 %) laivaukset. Myös tuonnissa kasvoi nestebulk (+8,6 %). 

Kauttakulkuliikenne on ollut vahvaa. Tammi-heinäkuussa kasvua oli 5,3 prosenttia. Kotimaanliikenteessä näkyy kaasuputkien vaikutus (-87,0 %). 

Kontteja käsiteltiin 13,1 % vähemmän kuin vuosi sitten. 

JAA