Päämainos
HaminaKotkan toimitusjohtaja Kimmo Naski.
Kuljetukset 08.11. 06:32

HaminaKotkan toimitusjohtaja Kimmo Naski.

HaminaKotkan rahtiluvut rivakassa kasvussa

Avainkysymys on jatkuvatko lannoitteiden kuljetukset Venäjältä HaminaKotkan kautta maailmalle.

08.11.2022
Teksti Esko Lukkari

HaminaKotka sataman liikennemäärät ovat kääntyneet jälleen kasvuun. Sataman kautta kulki tammi-lokakuussa lähes 13 miljoonaa tonnia tavaraa (12 945 689), joka on 7,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Liikenne on ollut loppukesästä asti vahvassa kasvussa ja kokonaisliikenne on vuoden loppua kohti nousemassa korkealle tasolle huolimatta koko alkuvuotta rasittaneista työtaisteluista ja transitoliikenteen osittaisista sanktioista.

HaminaKotka tiedotti luvuistaan 4.11.

Sataman vientiliikenne nousi plussalle 0,2 prosenttia. Eniten kasvoivat nestebulkin (+29,6 %), kappaletavaran (+75,0 %) ja sahatavaran (+5,6 %) laivaukset. Viennissä miinuksella ovat yhä alkuvuoden lakkojen rasittamat sellu (-15,1 %) ja paperi (-13,8 %). Myös luokka ”muu tavara ” väheni (-3,1 %).

Tuontikuljetukset ovat erittäin vahvassa kasvussa (+31,3 %). Suurin lisäys tulee raakapuun tuonnista (+68,8 %), mutta myös kuivabulkissa (+43,5 %) ja luokassa ”muu tavara” (+54,1 %) kasvu on huomattavaa. Kappaletavarakuljetukset lisääntyivät (+6,7 %).

Mitä tapahtuu lannoitekuljetuksille?

Kauttakulkuliikenne eli transito on jäljessä viime vuotta -4,3 prosenttia. Sataman liikennenäkymät ovat jatkossa varsin hyvät. Ratkaisevaa on jatkuvatko ruokaketjuun kuuluvien lannoitteiden rautatiekuljetukset Venäjältä HaminaKotka satamaan ja sitä kautta maailman ruokahuoltoon.

Kotimaanliikenne sen sijaan on moninkertaistunut kuluvan vuoden aikana.

Kontteja käsiteltiin 3,7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Laivoja kävi tarkastelujaksolla 2090 kappaletta, joka tarkoittaa 6,6 prosentin kasvua.

JAA