Päämainos

Hätäkeskusten ERICA käyttöön loppuvuodesta

ERICA nopeuttaa avun saapumista Digiroad-tietojärjestelmällä.

01.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Uusi valtakunnallinen ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä otetaan käyttöön ensimmäisissä hätäkeskuksissa jo syksyn aikana ja koko maassa keväällä 2019. Sitä pidetään edistyneimpänä hätäkeskusjärjestelmänä koko maailmassa.

ERICA parantaa kansalaisen saamaa viranomaisapua. Se auttaa hätäkeskuspäivystäjiä hätäilmoitusten vastaanotossa, paikantamisessa sekä tehtävien välittämisessä kenttäyksiköille.

Liikennevirasto tiedotti asiasta 11.9.

ERICA hyödyntää kansallista Digiroad-tietojärjestelmää. Siihen on koottu Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Digiroad tarjoaa kattavan digimuodossa olevan liikenneverkon kuvauksen ja mahdollistaa erilaisten reitinsuunnittelu-, navigointi-, matkailu- ja liikennetelemaattisten palveluiden kehittämisen.

ERICA-järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa Hätäkeskuslaitoksen verkottuneen toiminnan, jonka avulla mm. hetkellisten ilmoitusruuhkien purkamisessa voidaan hyödyntää koko valtakunnan hätäkeskuspäivystäjäresursseja. ERICAssa hätäpuhelut ohjautuvat ensisijaisesti soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskukseen, mutta ruuhkatilanteissa etsitään vapaa hätäkeskuspäivystäjä muista hätäkeskuksista.

Ainutlaatuinen maailmassa

ERICA-järjestelmän käyttöönotto on loppusuoralla. Tietojärjestelmä on Liikenneviraston mukaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, sillä vain Suomessa kaikki keskeiset hälytysviranomaiset voivat hyödyntää samaa järjestelmää.

Digiroad on ERICA-järjestelmässä pääasiallinen operatiivisen reitityksen ja riskiarvioinnin tausta-aineisto. Hätäkeskuslaitos tekee aineistoon omia laatuauditointeja tiedon oikeellisuuden testaamiseksi.

ERICA reitittää hälytysajoneuvon paikalle mahdollisimman nopeaa reittiä pitkin. Tämän vuoksi Digiroad-aineistoa muokataan ja käsitellään esimerkiksi siten, että Rakennus- ja huoneistorekisteriä hyödyntäen rakennuksille määritellään kulkupisteet pihaan ajoa varten. Lisäksi kevyen liikenteen väylät yhdistetään osaksi muita ajoratoja, koska ajokiellot eivät koske hälytysajoneuvoja.

Digiroad-aineistoa on käytetty myös reittien visualisointiin ja reittien laadunvalvontaan.

”Digiroad on Hätäkeskuslaitokselle ainoa vaihtoehto reititysaineistoksi ja siksi äärimmäisen tärkeä. Erityisen tärkeitä ovat mainitsemieni tietolajien laatu sekä tarjolla oleva aineiston laatutieto”, sanoo tiedotteessa suunnittelija Sami Suomalainen Hätäkeskuslaitoksesta.

Hätäkeskustietojärjestelmään Digiroad-aineisto päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tulevaisuudessa tavoitteena on siirtyä reaaliaikaiseen Digiroad-aineiston päivitykseen.

JAA