Päämainos
HAVI Logistics Oy pudotti päästöjään
Kuljetukset 16.10. 07:21

HAVI Logistics Oy pudotti päästöjään

Vuosipäästöt alenivat 78 prosenttia jakelukalustossa ja kylmäjärjestelmässä.

16.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Ravintola- ja elintarvikelogistiikan yritys HAVI Logistics on alentanut merkittävästi jakelutoimintojensa hiilijalanjälkeä. 

Yhtiön mukaan päästöt putosivat 78 prosenttia, kun se uusi puolet jakelukalustostaan. Uusissa rekoissa käytetään biokaasua ja vanhoissa rekoissa siirrytään käyttämään biodieseliä.

HAVI Logistics tiedotti asiasta 14.10.

Yhtiö uusi myös kylmäjärjestelmänsä jakelukeskuksensa energiaremontissa. EcoReal Oy vastasi logistiikkakeskuksen kylmälaite- ja energiaremontin suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta.

Kylmäainevuodot minimiin

HAVIn uudistusten myötä kylmäainevuodot poistuvat, minkä ansiosta CO2-päästöt vähenevät entisestä noin 402,3 tonnista vuodessa noin 0,1 tonniin vuodessa.

Kylmäainevuodoista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, kun haitallisista kylmäaineista luovuttiin ja käyttöön otettiin hiilidioksidi. Aiemmin käytetyt kylmäaineet ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja.

HAVI Logistics siirtyy jäljelle jäävissä dieselkäyttöisissä rekoissa fossiilisen dieselin käytöstä uusiutuvaan dieseliin, joka valmistetaan pääosin jätteistä ja tähteistä. Tämän muutoksen myötä kuljetusten CO2-päästöt vähenevät noin 593 tonnia vuodessa.

”Haluamme näillä toimenpiteillä kertoa, että Suomessa on toimijoita, jotka aidosti miettivät kestävän kehityksen näkökulmasta omaa ja asiakkaidensa liiketoimintaa.”, sanoo tiedotteessa HAVI Logisticsin toimitusjohtaja Mikael Tuompo.

Siirtyminen täysin biopolttoaineisiin (biokaasu ja biodiesel) vähentää HAVI Logisticsin kuljetusten päästöjä vuositasolla noin 83 prosenttia, joka vastaa noin 920 tonnin CO2-päästövähenemää.

Koko päästövähennysurakallaan yhtiö saavuttaa 1388 tonnin CO2-päästövähennyksen vuodessa. Tämä vastaa 8,8 miljoonaa henkilöautolla ajettua kilometriä eli 220 kierrosta maapallon ympäri.

Yhtiö ylti vuonna 2018 58 miljoonan euron liikevaihtoon ja teki 360 000 euron liiketuloksen. Yhtiössä oli 56 työntekijää.

JAA