Päämainos
Helsingin keskustavisio: Satamatoimintoja esitetään keskitettäväksi Länsisatamaan
Kuljetukset 08.01. 11:56

Helsingin keskustavisio: Satamatoimintoja esitetään keskitettäväksi Länsisatamaan

Matkustaja-autolauttaliikenne siirtyisi keskustavisiossa Eteläsataman puolelta Katajanokalle.

08.01.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Jussi Hellsten

Helsingin keskusta-alueen kehittämistä ja suunnittelua edistetään merkittävästi tulevan kevään aikana. Kaupunginhallitus saa kokouksessaan 11. tammikuuta käsiteltäväkseen keskustavision, kävelykeskustan kehittämiseen ja satamatoimintojen keskittämiseen liittyvät ehdotukset.

Myös Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvan rantavyöhykkeen laatu- ja konseptikilpailu on tarkoitus käynnistää keväällä 2021.

Helsingin kaupunki tiedotti aiheesta 7.1.2021.

Keskusta-alueen kehittämisessä on useita toisiinsa vaikuttavia osa-alueita. Keskustavisio, esitykset kävelykeskustan kehittämisestä ja satamatoimintojen keskittämisestä sekä Eteläsataman alueen kehittäminen muodostavat yhdessä merkittävän kokonaisuuden.

”Kaupungissa on ymmärretty keskustan kehittämisen tarve jo pitkään ja se oli vahvasti esillä myös kaupunkistrategiaa kirjoitettaessa neljä vuotta sitten. Koronapandemia on vielä korostanut kaupunkikeskustan kehittämisen tärkeyttä ja kiireellisyyttä. Nyt päätöksentekoon esitetään erittäin laajaa kokonaisuutta, jonka osat nivoutuvat tiiviisti yhteen. Kokonaisuudessa ei tarkastella vain kaupunkiympäristön fyysistä kehittämistä, vaan Helsingin keskustan elinvoimaisuutta, dynaamisuutta ja toimivuutta tilanteessa, jossa esimerkiksi älyliikenteen kehittyminen ja digitalisaatio muokkaavat kaupunkielämää ennennäkemätöntä vauhtia. Toteutuessaan esitykset muokkaavat Helsingin keskustaa ja sen kehitystä pitkälle tulevaisuuteen”, toteaa tiedotteessa pormestari Jan Vapaavuori.

Länsisataman rooli korostuu

Helsingin sataman toimintoja esitetään muutettavaksi niin, että sataman toimintoja keskitetään Länsisatamaan. Matkustaja-autolauttaliikenne loppuisi Eteläsataman puolella, mutta jatkuisi Katajanokalla.

Nykymuotoisen matkustaja-autolauttaliikenteen poistuessa Eteläsataman alueelta, vapautuu tilaa niin maisemallisesti kuin kaupunkikuvallisesti laadukkaammalle kaupunkiympäristölle. Huoltoliikenteen reitti sekä rantareitin sijoittuminen voidaan myös arvioida uudelleen.

Helsingin tavoitteena on Sataman toimintaedellytysten turvaaminen. Helsingin Satama Oy:n ja sen asiakkaiden kannalta ratkaisun myötä saadaan pitkäaikainen näkymä satamatoiminnan ja sen kautta kulkevan liikenteen kehittämiseen. Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellaan sataman investointina toteutettava satamatunneli, joka mahdollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen sujuvan järjestämisen.

Länsisataman satama-alueen kapasiteettia kasvatetaan laajentamalla aluetta meritäytöllä, mikä mahdollistaa Katajanokan matkustaja-autolauttaliikenteen merkittävän osan siirtämisen Länsisatamaan. Ratkaisu on välttämätön paitsi Länsisataman liikenteen kannalta mutta myös Sataman suuren koko Suomea koskevan kokonaistaloudellisen vaikuttavuuden kannalta, noin 4,1 miljardia euroa vuodessa. Sataman rooli Suomen ulkomaankaupan logistiikan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta on merkittävä, sataman kautta kuljetetun tavaran arvon osuus on noin 40–50 prosenttia koko Suomen merikuljetusten arvosta. Helsingin Sataman kautta kulkeneiden matkustajien tuomat tulot pääkaupunkiseudulle ovat lähes 700 miljoonaa euroa vuodessa.

Sataman toimintojen muutoksista lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Mikäli muutoksista päätetään, käynnistää Helsingin Satama Oy kehittämisohjelman valmistelun tarvittavien investointien toteuttamiseksi.
 

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA

LUETUIMMAT