Päämainos
Helsingin Satama hakee kumppaneita Vuosaareen
Kuljetukset 15.05. 08:05

Helsingin Satama hakee kumppaneita Vuosaareen

Spodalta ostetun 11 hehtaarin logistiikka-aluetta halutaan kehittää satamaliikenteen lisäämiseksi.

15.05.2024
Teksti Esko Lukkari

Helsingin Satama Oy etsii 2-3 kumppania Vuosaaren logistiikka-alueen kehittämiseen. Yhtiö hankki keväällä 2024 Sponda Oy:lta 11 hehtaarin alueen Vuosaaren logistiikka-alueelta. Yhtiö halua lisätä sataman rahtiliikennettä.

Kasvustrategiansa tukemiseksi Helsingin Satama käynnistää nyt alueen kehittämisen ja kutsuu avoimella hakumenettelyllä kiinnostuneita toimijoita keskustelemaan kanssaan alueen yhteistyömahdollisuuksista.

Helsingin Satama Oy tiedotti asiasta 6.5.

Kyseinen alue toimii nykyisin pitkäaikaisena irtoperävaunujen paikoitusalueena P5. Alueelle on hyvät kulkuyhteydet julkisesta katuverkosta Satamakaaren kautta, ja sieltä voidaan järjestää kulku suljetulle satama-alueelle sekä nykyiselle logistiikka-alueelle. 

Konttiliikennettä halutaan lisää

Alueelle tullaan rakentamaan raideyhteys sekä intermodaaliterminaali, joiden avulla sieltä saadaan saumaton yhteys myös kansalliseen raideverkostoon. Raideinfran ja intermodaaliterminaalin rakentamisen Helsingin Satama suunnittelee omana hankkeenaan.

Sataman toimintaa mitataan sillä, kuinka paljon lastia sataman läpi virtaa sekä sillä, miten tehokasta toiminta sataman alueella on. Vuosaaren satamanosa on erikoistunut yksikkölastiin, jonka kasvulle haluamme tällä hankkeella luodaan edellytyksiä. Alueen kehittämisessä varataan merkittävä osuus niille kumppaneille, jotka kontituksella ja muiden palveluilla pystyvät tuomaan uusia lastivirtoja satamaan.

Haussa 2-3 kumppania

Sataman tavoitteena on löytää 2-3 kumppania, joiden tarpeet huomioiden alueen kehitystä lähdetään viemään eteenpäin. Tässä vaiheessa etsitään hankkeesta kiinnostuneita kumppaneita ilman sitoumuksia. Jatkoneuvotteluita varten satama pyytää kiinnostuneita toimijoilta toimittamaan seuraavat lähtötiedot:

Hankkeen yleiskuvaus ja kuvaus uusista lastivirroista, osoitus hankkeen pitkäjänteisyydestä, kuvaus yhtiön taloudellisesta tilanteesta sekä yhtiön liiketoimintamallista. Lisäksi yhtiö toivo yhteydenotoissa tarkempaa tietoa suunniteltuun toimintaan tarvittavan terminaalialueen koosta, hankkeen alustavasta aikataulusta sekä yhteistyökyvykkyydestä osittain jaetulla toiminta-alueella.

JAA