Päämainos

Helsingin satama on miljardiyritys

Sataman kautta tuotavan tavaran arvo on 40–50 prosenttia koko Suomen merikuljetusten arvosta.

16.05.2019
Teksti Esko Lukkari

Helsingin satamatoimintojen kokonaisvaikutukset yhteiskuntaan on yli neljä miljardia euroa ja satamaan liittyvät toiminnot kerrannaisvaikutuksineen työllistävät yli 25 000 henkilöä. Satama on kuin iso yritys.

Näin kertoo Turun yliopiston Brahea-keskuksen on tekemä vaikuttavuustutkimus Helsingin Satamasta.

Helsingin Satama on Suomen suurin kappaletavaran ja matkustajaliikenteen satama. Monilla toimialoilla yritysten liiketoiminta liittyy sataman toimintaan ja sen kautta kulkevaan tavara- ja matkustajaliikenteeseen. Helsingin sataman välilliset vaikutukset ulottuvat lähes koko Suomeen.

Helsingin Satama tiedotti asiasta 14.5.

Suurin tuonnin yleissatama

Helsingin Satama on Suomen tuonnin suurin yleissatama. Se palvelee ennen muuta konteilla, rekoilla ja perävaunuilla tehtäviä Suomen ulkomaankaupan kuljetuksia. Sataman kautta kulkeva tavaraliikenne koostuu enimmäkseen puolivalmisteista tai lopputuotteista, jotka ovat keskimääräisesti arvokkaampia kuin ulkomaanliikenteen muu tavara.

Sataman kautta kulkeva ulkomaan tavaraliikenne on tonnimääräisesti noin 14 prosenttia Suomen satamien liikenteestä. Yksiköitynä kuljetettujen tavaramäärien osalta osuus on huomattavasti suurempi eli noin 40 prosenttia. Tavaran arvo on 43–54 miljardia euroa, eli 40–50 prosenttia Suomen merikuljetusten arvosta.

Kumipyöräkuljetusten tavaramäärä on kasvanut etenkin tuonnissa viime vuosina. Kuorma-autoilla ja irtoperävaunuilla tehdyissä ulkomaan kuljetuksissa sataman osuus oli 49,5 prosenttia Suomen satamien vastaavien kuljetusten tavaramäärästä vuonna 2018 eli yhtä paljon kuin muiden satamien kuljetukset yhteensä.

Helsingin Sataman osuus konttikuljetuksista oli 31,9 prosenttia kaikkien Suomen satamien kautta kuljetetusta TEU*-määrästä. Konttiliikenteen tuonti ja vienti on hyvin tasapainossa.

Matkustajaliikenteessä erityisen vahva

Helsingin Satama on Suomen ylivoimaisesti vilkkain ja monipuolisin matkustajaliikenteen satama. Sen markkinaosuus on huikea eli 81 prosenttia Manner-Suomen merisatamien matkustajamäärästä.

Vaikutukset ovat merkittäviä mm. matkailupalvelujen tarjonnassa, hotelli- ja ravintola-alalla, paikallis- ja kaukoliikenteessä sekä vähittäiskaupassa.

Helsingin Sataman kautta kulkeneiden merimatkustajien tuomat tulot alueelle vuonna 2017 olivat yhteensä yli 689 miljoonaa euroa.

 

JAA