Päämainos
Helsingin Satamalle palkinto web-sivuista
Kuljetukset 27.03. 08:00

Helsingin Satamalle palkinto web-sivuista

Helsingin Satamalla on 116 pohjoisen Euroopan sataman joukossa parhaat websivut.

27.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Helsingin Sataman web-sivut ovat parhaat pohjoisen Euroopan 116 sataman joukossa. Suomi ja Iso-Britannia hallitsivat vuoden 2018 lopussa tehtyä satamanpitäjien verkkosivujen arviointia.

Websivujen arviointi on osa EU:n Itämeren alueen HAZARD- projektia, jota johtaa Turun yliopisto.

Pohjoisen Euroopan tärkeimpien satamanpitäjien verkkosivustot arvioitiin niiden sisällön ja käytettävyyden osalta vuoden 2018 lopussa. Arviointi kattoi 97 satamaviranomaista, jotka hallinnoivat yhteensä 116 satamaa.

Helsingin Satama tiedotti asiasta 15.3.

Helsingin Satama saavutti arvioinnissa korkeimmat pisteet (79,1). Doverin satama sijoittui toiseksi (77,1), Rauman satama kolmanneksi (76,6), Porin satama oli neljäs (75,6) ja Tallinnan satama viides (74,4).

Arviointi keskittyi satamanpitäjien verkkosivujen englanninkieliseen sisältöön yleensä ja erityisesti siellä viestittyihin turvallisuuteen liittyviin asioihin sekä sivustojen käytettävyyteen ja laatuun.

Palkinto jaettiin Tallinnassa

Arvioinnin tulokset julkistettiin HAZARD:n loppukonferenssissa Tallinnassa 15.3.2019. Helsingin Sataman puolesta ensimmäisen palkinnon vastaanotti viestintäpäällikkö Eeva Hietanen.

Pääkategoriat 1. Sisältö ja 2. Käytettävyys lajiteltiin seitsemään ryhmään, jotka keskittyivät yksityiskohtaisesti matkustaja- ja rahtitoimintojen turvallisuuteen, sataman ominaisuuksiin sekä verkkosivuston käytettävyyteen ja tekniseen suorituskykyyn. Jokaisen verkkosivuston kaikkiaan 280
sisältöön, käytettävyyteen ja verkkosivuston laatuun liittyvää yksityiskohtaa arvioi vähintään kaksi eri henkilöä.

Arviointiin valittiin EU:n liikenneverkon (TEN-T) ydinverkkosatamat Le Havresta pohjoiseen, mukaan lukien Brittien saaret, sekä ne ns. kattavan verkon satamat Itämeren alueella, joiden vuosittainen liikennemäärä ylittää 2 miljoonaa tonnia rahtia tai yli miljoona matkustajaa. Listaa täydennettiin Norjan tärkeillä satamilla sekä Venäjän Itämeren alueen satamilla.

Arvioinnin tulokset julkistettiin HAZARD:n loppukonferenssissa Tallinnassa 15.3.2019. Helsingin Sataman puolesta ensimmäisen palkinnon vastaanotti viestintäpäällikkö Eeva Hietanen.

JAA