Päämainos

Helsinki haluaa laskea nopeusrajoituksia

Helsingin kaupunki suunnittelee nopeusrajoitusten laskemista. Tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksia.

13.09.2017
Teksti Marika Javanainen

Syksyn aikana Helsinki valmistelee periaatteet nopeusrajoitusten määrittämiseksi ja esityksen muutettavista nopeusrajoituksista. Suurin muutos nykytilanteeseen verrattuna olisi se, että kaikkien asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitukset laskettaisiin 30 kilometriin tunnissa. Tällä hetkellä noin puolella tonttikaduista rajoituksena on 40 km/t.

Keskustassa nopeusrajoitus laskettaisiin 30 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta pääkatuja ja reittejä satamiin. Niillä rajoitus olisi 40 km/t.

Lähes 20 henkilövahinkoa vähemmän

Nopeusrajoitusten laskeminen vähentää arvioiden mukaan henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia lähes 20:llä viime vuosien keskiarvoon verrattuna. Se tarkoittaisi noin 13 prosentin vähennystä osuuksilla, joilla nopeudet laskisivat, ja noin neljän prosentin vähennystä koko katuverkolla.

”Kun nopeus laskee, todennäköisyys joutua onnettomuuteen pienenee ja onnettomuuksien seuraukset ovat lievempiä. Kun törmäysnopeus laskee 40:stä 30 kilometriin tunnissa, jalankulkijan kuolemanriski puolittuu”, sanoo liikenneinsinööri Jussi Yli-Seppälä kaupungin tiedotteessa.

Matalammat nopeusrajoitukset parantavat myös kaupungin viihtyisyyttä. Esimerkiksi liikenteen melu vähenee, kun kiihdytykset vähenevät. Lisäksi maltilliset ajonopeudet lisäävät etenkin jalankulkijoiden turvallisuuden tunnetta.

Matka-aikoihin tai liikenteen sujuvuuteen alemmat nopeusrajoitukset vaikuttaisivat varsin vähän, koska kehäteillä ja sisääntuloväylillä nopeudet pysyvät ennallaan ja esikaupunkien pääväylilläkin muutokset ovat vähäisiä.

”Kantakaupungissa keskinopeudet ovat etenkin päiväsaikaan useimmilla katuosuuksilla matalammat kuin esitetyt nopeusrajoitukset”, Jussi Yli-Seppälä toteaa.

Periaatteet menevät seuraavaksi kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi.

Osalla kaduista nopeusrajoitukset voidaan muuttaa liikennemerkkiä vaihtamalla, mutta osa kaduista vaatii alemman rajoituksen tueksi myös rakenteellisia muutoksia.

FAKTA: Esitys uusista nopeusrajoituksista

  • Kaikilla asuinalueiden tonttikaduilla 30 km/t
  • Keskustassa 30 km/t, paitsi pääkaduilla ja satamiin johtavilla reiteillä 40 km/t
  • Teollisuusalueiden tonttikaduilla pääsääntöisesti 40 km/t
  • Pääkaduilla 50 km/t esikaupunkialueilla, 40 km/t kantakaupungissa

JAA