Päämainos

Helsinki testaa sähköbussien energiankulutusta

09.03.2018
Teksti Esko Lukkari

Helsingissä HSL:n linjalla 23 kokeillaan kahta VTT:n kehittämää innovaatiota, jotka vähentävät sähköbussien energiankulutusta. Helsingin kokeilu on yksi 12:sta eri puolilla Eurooppaa käynnissä olevasta kokeilusta. 

”European Bus System of the Future” (EBSF) -hankkeen tavoitteena on lisätä bussiliikenteen houkuttelevuutta ja parantaa sen suorituskykyä. Suomesta hankkeessa ovat olleet mukana Teknologian tutkimuskeskus VTT, HSL ja Helsingin Bussiliikenne. 

Innovaatiot perustuvat langattomaan informaatioon, jota kerätään bussista ajon aikana taustajärjestelmään, saatujen tietojen analysointiin sekä tämän pohjalta kehitettyihin ohjeisiin ja sääntöihin. 
 
”Tulevaisuudessa yhä suurempi osa busseista kulkee sähköllä, ja myös niiden energiankulutusta voidaan pienentää. Tämä voidaan toteuttaa oikean ajotavan ohjeistuksella ja apulaitteiden käytön optimoinnilla”, sanoo hankkeen Suomen osuudesta vastaavan VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko

Testattavan bussin avustinlaite kertoo kuljettajalle, ajaako tämä liian hitaasti tai liian lujaa. Tavoiteltava ohjenopeus vaihtelee kullakin reitin osuudella sallitun maksiminopeuden, bussin sijainnin ja aikataulun ohjeajan mukaan. Seuraamalla avustinlaitteen näyttöä kuljettaja voi ajaa mahdollisimman energiataloudellisesti ja pysyä paremmin aikataulussa. 

Vastaavasti bussin paineilmakompressorin ja ohjaustehostimen käyttämää energiaa voidaan vähentää ns. tilannetietoisella ohjauslogiikalla. Siinä pyritään mm. maksimoimaan hidastettaessa liike-energiasta takaisin sähköksi muutettavan energian suora ohjaus apulaitteiden käyttämiseen sen sijaan, että sillä ladattaisiin akustoa. Suorakäytöllä voidaan välttää häviötä, joita syntyy akkua ladattaessa ja taas purettaessa. 

EBSF-hankkeen nyt päättymässä oleva II-vaihe on osa EU:n rahoittamaa tutkimusyhteistyötä Horizon 2020 -kokonaisuudessa. 

EBSF-hankkeessa on keskitytty erityisesti kuuteen tutkimusalueeseen, joilla on todettu olevan suurimmat potentiaaliset vaikutukset. Näitä ovat energian käyttöstrategiat ja apulaitteiden energian käytön optimointi, taloudellisen ajotavan opastusjärjestelmät ja muut kuljettajan apuneuvot, yhtenäisten IT-standardien käyttöönotto nykyisessä kalustossa, ajoneuvosuunnittelu (kapasiteetti, esteettömyys, modulaarisuus, älykäs ja ennakoiva huolto sekä huollon uudet apu- ja tietojärjestelmät), bussien ja kaupunki-infrastruktuurin välinen liittymä ja uudenlaiset pysäkkikonseptit. 

JAA