Helsinki-Vantaalle maanalainen kosteikko
Kuljetukset 08.08. 07:41

Helsinki-Vantaalle maanalainen kosteikko

Kosteikoilla hallitaan lentoaseman vesien virtauksia ja kontrolloidaan hulevesien laatua.

08.08.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat Finavia

Finavia parantaa Helsinki-Vantaan vesienhallintaa rakentamalla vettä puhdistavan maanalaisen kosteikon. Se parantaa alueen purojen kuntoa – ja on ensimmäinen laatuaan pohjoismaisella lentoasemalla. 

Maanalainen kosteikko on jo käytössä esimerkiksi Heathrow’n lentoasemalla Lontoossa. 

Maanalaiselle kosteikolle johdettu vesi siivilöityy kiviaineksen ja siihen kasvavan biofilmin läpi. Hulevesi valuu kosteikon soramurskeen läpi salaojaputkistoon, jonka alla olevasta ilmastusputkistosta puhallut ilmakuplat hapettavat vettä. Ilmastus estää kosteikkoa jäätymästä talvella. Käsittelykerroksen päälle muodostuva kasvikerros toimii eristeenä kylminä aikoina.

Finavia tiedotti asiasta 5.8. 

Kosteikon rakennussuunnitelmat ovat pitkällä, ja sen toteutus alkaa kesän jälkeen syyskuussa”, sanoo tiedotteessa Finavian ympäristöasiantuntija Tuija Hänninen.  

”Tämä on poikkeuksellinen rakennelma, eikä muualta Suomesta löydy vastaavia. Kosteikon ilmastuksen vaatimat laitteet ovat vaatineet tuotekehitystä ja ne tehdään erityisvalmisteisena konepajatyönä”, hän sanoo. 

Kosteikko on turvallinen  

Kosteikko tehdään Veromiehenkylänpuron valuma-alueelle.  Ensimmäinen kosteikkoallas toimii koerakenteena: sen toiminnasta saatujen kokemusten perusteella voidaan tarkentaa tulevien kosteikkojen suunnittelua. 

Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee ylänköalueella, josta vedet virtaavat useaan eri suuntaan alueen puroihin, kuten Kirkonkyläojaan ja Veromiehenkylänpuroon. Kosteikoilla voidaan hallita vesien virtauksia ja valvoa hulevesien laatua.

Hulevesiverkosto on kehittynyt vuosikymmenteen mittaan lentoaseman laajenemisen myötä eikä esimerkiksi vesien purkupaikkoja pystytä muuttamaan ahtaaksi käyvällä alueella. Vesienhallinnan suunnitteluratkaisut onkin sopeutettava olemassa olevaan tilanteeseen. Virtaamien tasaamiseksi Finavia on jo rakentanut tulva-altaita Veromiehenkylänpuroon ja Kirkonkylänojaan.

”Vesiä pitää padottaa, jotta ne eivät sadetilanteessa tai kevään sulamiskaudella ryöpsähdä kerralla puroon. Näin estetään purouomien kulumista. Lisäksi vesienhallinnalla vähennetään lentokoneiden jäänpoisto- ja kiitoteiden liukkaudentorjunta-aineista koituvaa vesistökuormitusta”, sanoo Hänninen. 

Maanalaiset kosteikot ovat maailman lentoasemilla testattu ratkaisu. Ne eivät tavallisten kosteikkoalueiden tapaan houkuttele lintuja, mikä on lentoturvallisuuden kannalta tärkeää. 

Pohjoismaiden ensimmäinen 

Helsinki-Vantaan kosteikoille sopivaa rakennetta on selvitetty Aalto-yliopistossa opinnäytetyönä tehdyssä laboratoriotutkimuksessa , joka on osa Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hanketta (Hule S&C). Helsinki-Vantaalle tuleva maanalainen kosteikko on ensimmäinen lentoaseman hulevesille toteutettava kosteikko Pohjoismaissa. Vastaava järjestelmä on käytössä esimerkiksi Heathrow’n lentoasemalla Lontoossa. 

Maanalainen kosteikko ei tavalliselle matkustajalle näy, mutta siitä hyötyvät laskupuron varren virkistyskäyttäjät ja asukkaat: sillä pitäisi olla Veromiehenkylänpuron vedenlaatuun selkeä parantava vaikutus. 

JAA