Helsinki-Vantaan lentoasema on nyt hiilineutraali

13.02.2018
Teksti Esko Lukkari

Finavian mukaan Helsinki-Vantaan lentoasema on nyt hiilineutraali. Lentoasema on saavuttanut sen aurinkovoimalan, uusiutuvaa dieseliä käyttävien bussien, led-valaistuksen ja hiilineutraaliin tuulisähköön siirtymisen avulla. 

Finavia on ollut mukana lentoasemien päästöjen vähentämiseen keskittyvässä kansainvälisen lentoasemajärjestön ACA-ohjelmassa (AirportCarbonAccreditation) vuodesta 2011. Hiilineutraliteetin myötä sen on myös oltava tietoinen muiden lentoasemalla toimivien tahojen toiminnasta 

Kesän 2017 lopulta alkaen Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n katolla on pyörinyt Finavian aurinkovoimala. Finavia aikoo laajentaa sitä parhaillaan rakennettavan länsisiiven ylle. 

Kun voimala on täydessä mitassaan, sen tuottamalla energialla katetaan 10 prosenttia uusien terminaaliosien sähkönkäytöstä. Koko järjestelmän nimellisteho on 500 kWp. 

”Kyseessä on valmistuessaan yksi Suomen suurimmista aurinkosähköyksiköistä, ja se on Pohjoismaiden suurin lentoasemalla sijaitseva aurinkovoimala”, Finavian ympäristöasiantuntija Johanna Kara kertoo uutisessa. 

Matkustajia terminaalista koneelle ja takaisin Helsinki-Vantaalla kuljettavat Finavian asematasobussit käyttävät uusiutuvaa dieselpolttoainetta. Se on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Uusiutuvan dieselin käyttö leikkaa hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia normaalin dieselin käyttöön verrattuna. 

”Maailmalla harvat lentoasemat käyttävät uusiutuvaa polttoainetta. Meille etu on, että sitä valmistetaan Porvoossa Nesteen jalostamolla”, Kara sanoo. 

Tarkoituksena on, että vuoden 2018 lopussa Finavian koko diesel-kalusto Helsinki-Vantaalla käyttäisi uusiutuvaa polttoainetta. 

”Esimerkiksi lumiaurat ja harjapuhaltimet käyttävät vielä polttoöljyä”, Kara huomauttaa. 

Aina kun Helsinki-Vantaan lentoasemalla uusitaan valaistusta, vaihdetaan perinteiset lamput led-valaisimiin. Ledit auttavat säästämään lentoaseman energiakuluissa pienen kulutuksensa vuoksi. 

Esimerkiksi kun parkkitalo P5:n valaistus vaihdettiin ledeihin, energiankulutuksessa saavutettiin säästöä 85 prosenttia. Energiansäästöä saadaan myös älykkäällä valaistuksen ohjaamisella. Valot palavat liiketunnistimien ohjaamina niissä osissa rakennusta, joissa se on mahdollista. 

Lentoaseman hiilineutraalius on saavutettu lopulta siten, että Finavia hankkii vapaaehtoisilta hiilimarkkinoita päästöyksiköitä sellaisen määrän, joka kattaa sen omat, ei-vältettävät päästöt. Vuoden 2016 päästöt kompensoitiin päästöyksiköillä, jotka olivat kertyneet Intiassa tehdyistä tuulivoima- ja biokaasuhankkeista.

JAA