Päämainos

Hiilijunien tärinähaittaa mitataan Lohjalla

Koverharin sataman venäläistä hiiltä kuljettavat junat aiheuttaneet tärinähaittaa Lohjan seudulla.

21.11.2019
Teksti Esko Lukkari

Väylä on aloittanut Hyvinkää- Karjaa –rataosuudella junaliikenteen aiheuttamien tärinähaittojen mittaukset. Ratavarren asukkaat ovat Lohjan seudulla valittaneet tärinähaitoista ja Väylä on siksi käynnistänyt tarkemmat mittaukset. 

Rataosalla alkoivat lokakuun lopussa hiilen junakuljetukset Venäjältä Hangon Koverharin satamaan. Kuljetuksia on pari päivittäin. Asukkailta on tullut palautetta pääosin öisestä tärinästä. Tärinä haittaa etenkin asumisviihtyvyyttä, harvemmin riskiä rakennusten vaurioitumiselle.

Väylä tiedotti mittauksista 13.11.

"Olemme saaneet nyt riittävästi yhteydenottoja suunnittelun pohjaksi ja aloitamme mittaukset mahdollisimman pian. Mittauksiin menee noin 10 päivää/kohde. Tärinämittauksissa mitataan tavaraliikenteestä aiheutuva tärinä rakennuksissa. Mittauksia tehdään Lohjan seudulla 5-10 kohteessa. Tulosten perusteella pohdimme mahdolliset toimenpiteet", sanoo tiedotteessa rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

"Porissa tekemiemme tutkimusten perusteella tärinän taustalla on ulkomaalaisten vaunujen erilainen teliväli, ei niinkään vaunujen kunto. Tulosten mukaan vasta merkittävä nopeuden lasku vähentäisi oleellisesti tärinän tasoa. Tämä taas vähentäisi radalle mahtuvien junien määrää eli heikentäisi matkustajien liikkumista ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia", sanoo Nummelin.

JAA