Päämainos
Hiilirajamekanismi ykkösvaihe alkaa lokakuun alussa
Kuljetukset 12.09. 08:12

Hiilirajamekanismi ykkösvaihe alkaa lokakuun alussa

EU:n uudelle päästövähennysvälineelle on annettu parin vuoden siirtymäaika.

12.09.2023
Teksti Esko Lukkari

Hiilirajamekanismin eli EU:n uuden päästövälineen vaiheittainen siirtymäaika alkaa jo 1. lokakuuta. Maahantuojan on selvitettävä päästötiedot tavaran valmistajalta ja raportoitava ne komissiolle.

Hiilirajamekanismin tehtävänä on ehkäistä päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Mekanismi perustuu maksullisten CBAM-todistusten hankkimiseen ja se koskee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä, jotka tuovat EU-alueelle ”CBAM-tavaroita”.

Tulli tiedotti asiasta 31.8.

Koskevat kaikkia CBAM-tavaroita

Hiilirajamekanismin (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) velvoitteet koskevat kaikkia yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka tuovat maahan niin sanottuja CBAM-tavaroita yli 150 euron arvosta. Maahantuonti tarkoittaa mitä tahansa tuontia EU:n ulkopuolelta EU:hun, myös esimerkiksi netistä tilattujen tavaroiden ja tuliaisten tuontia.

CBAM-tavaroita ovat tietyt rauta- ja terästavarat ja näistä valmistetut tavarat, kuten ruuvit, mutterit ja prikat. Listalla on myös rautamalmi, sähkö, vety ja tietyt lannoitteet, alumiinitavarat sekä sementtitavarat.

Siirtymäajalla 1.10.2023-31.12.2025 maahantuojan, sekä yritysten että yksityishenkilöiden, on raportoitava tuomiensa CBAM-tavaroiden suorat ja epäsuorat päästöt neljännesvuosittain komissiolle. Päästötiedot on saatava tavaran valmistajalta. Jos raporttia ei tehdä ajallaan, voi seurata sanktioita.

”Hiilirajamekanismin valmistelu on edennyt nopeaa vauhtia ja tietoa on ollut vähän saatavilla. Viranomaiset toimivat joustavasti siirtymäajalla ja aikaa sopeutumiseen pitäisi olla riittävästi. Kun komission ohjeet raportoinnista valmistuvat, on meillä Tullissa valmius ohjeistaa maahantuojia omalta osaltamme. Nyt ihan ensimmäiseksi kannattaa selvittää, löytyvätkö maahantuotavat tavarat CBAM-tavaralistalta”, sanoo tiedotteessa projektipäällikkö Sture Skinnar.

Siirtymäajan päätyttyä CBAM-tavaroiden tuonti muuttuu luvanvaraiseksi 1.1.2026 alkaen ja maksullisten todistusten hankinta alkaa.

Tavoitteena ehkäistä hiilivuotoa

Hiilirajamekanismilla ehkäistään hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Hiilivuodolla tarkoitetaan teollisuustuotteiden valmistuksen siirtymistä kustannussyistä matalamman ympäristösääntelyn maihin.

Mekanismin tavoitteena on, että EU-tuontitavaroiden hinnat heijastaisivat nykyistä paremmin niiden valmistuksesta syntyneitä päästöjä. Tuontitavaroihin kohdistetaan saman suuruinen päästöihin perustuva maksu, kuin päästökaupassa kohdistetaan EU:ssa tapahtuvaan valmistukseen. Samalla halutaan kannustaa kolmansia maita, ulkomaisia valmistajia ja EU-alueen tuojia vähentämään päästöjään. Hiilirajamekanismi on osa Euroopan vihreän kehityksen 55-valmiuspakettia.

Mekanismi myös tasapuolistaa valmistajien kilpailuedellytyksiä EU:n markkinoilla.

JAA