Päämainos

ICT-allianssista apua infran kustannushallintaan

Allianssiin lähtee mukaan neljä yhtiötä.

23.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Suuret kaupungit ja Liikennevirasto aikovat suitsia suurten liikennehankkeiden paisuneita kustannuksia uudenlaisella ICT-allianssilla. ICT-allianssilla halutaan kehittää etenkin infrahankkeiden kustannusarvioiden laskentamenetelmiä. Kahdeksan miljoonaa euroa maksava järjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuosina 2019-2020.

Liikennevirasto sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on luoda infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu.

Uuden kustannuslaskentajärjestelmän pitäisi tuottaa luotettavat kustannusarviot läpinäkyvästi infrahankkeiden suunnitteluvaiheisiin. Tarpeen mukaan järjestelmä tulee palvelemaan myös toteutus- ja ylläpitovaiheita. Tilaajat haluavat infra-alalle kustannuslaskentajärjestelmän, joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Liikennevirasto tiedotti asiasta 18.10.

”Nykyistä tarkemman ja ajantasaisemman kustannustiedon avulla voimme kohdentaa rahoitusta tehokkaammin ja luoda paremmat edellytykset luotettavaan päätöksentekoon”, tilaajan projektipäällikkö Heli Sissonen Liikennevirastosta sanoo tiedotteessa.

”Infra-alan tietomallintamisessa ja avoimen datan hyödyntämisessä on päästy pitkälle, joten myös kustannuslaskennan kehittämiselle on tilausta. Tavoitteena on, että järjestelmä palvelee laajasti koko infra-alaa”, allianssin projektipäällikkö Marketta Wainio Civilpoint Oy:ltä sanoo tiedotteessa.

”Allianssimalli valikoitui toteutusmuodoksi, koska kyseessä on laaja-alainen ja eri osapuolten tarpeisiin vastaava pitkäkestoinen palveluhankinta. Lisäksi Liikennevirastolla on hyviä kokemuksia allianssin hyödyntämisestä tiestötietojärjestelmän kehittämistyössä”, kertoo Sissonen.

Tilaajan kumppaniksi on valittu Ihku-ryhmittymä, jonka muodostavat Ramboll Finland Oy, Civilpoint Oy, Solita Oy ja Mittaviiva Oy.

”Muodostamme yhdessä vahvan osaajakeskittymän. Ryhmässä on monipuolisesti infra-alan, kustannuslaskennan ja tietojärjestelmän kehittämisen asiantuntijoita. Tarkoitus on hyödyntää myös allianssin ulkopuolista osaamista parhaan tuloksen aikaansaamiseksi”, sanoo Wainio.

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosien 2019-2020 aikana, minkä jälkeen alkaa palveluvaihe. Hankkeen alustava kustannusarvio on kahdeksan miljoonaa euroa.

JAA