Päämainos
Ilmailun pätevyysvaatimuksia halutaan tiukentaa
Kuljetukset 25.06. 13:12

Ilmailun pätevyysvaatimuksia halutaan tiukentaa

Alaan turvallisuutta parannettaisiin esimerkiksi laskuvarjohypyissä ja liidinlennoissa.

25.06.2024
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut hankkeen ilmailun pätevyysvaatimuksien tiukentamiseksi. Tavoitteena on parantaa ilmailun turvallisuutta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat havainneet lentoturvallisuutta edistäviä muutostarpeita ilmailulakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin. Muutokset voivat parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi ehkäisemällä lento-onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

LVM tiedotti asiasta 19.6.

Traficomille lisää päätösvaltaa

Hankkeessa on tarkoitus antaa Traficomille oikeus ja velvollisuus ilmoittaa työnantajalle tai toimeksiantajalle, kun lento- tai matkustamohenkilöstön luvan peruuttamiseen on ryhdytty. Näin asianosaisen lentotoiminta saadaan loppumaan heti.

Lisäksi Traficomille lisättäisiin mahdollisuus puuttua ilmailuun liittyvään toimintaan, joka ei ole luvanvaraista tai ilmoitusvelvollisuuden piirissä, jos toiminnassa havaitaan turvallisuuspuutteita. Tämä koskisi esimerkiksi laskuvarjohyppääjien kouluttajana tai liidinpilottina toimimista tai maahuolintapalvelun tarjoamista. Traficom voisi jatkossa kieltää tai rajoittaa toimintaa, kunnes puutteet turvallisuudessa on korjattu.

Hankkeeseen sisältyy myös pätevyyksiin ja ilmailun turvallisuuteen liittyviä teknisiä säädösmuutoksia.

Hankkeen valmistelu toteutetaan virkatyönä. Valmistelun aikana kuullaan sidosryhmiä. Säädösmuutosten on tarkoitus astua voimaan kesällä 2025.

JAA