Päämainos
Ilmailun vuosi 2021 sujui kokonaisuutena turvallisesti – dronet aiheuttivat läheltä piti -tilanteita
Kuljetukset 24.01. 06:10

Ilmailun vuosi 2021 sujui kokonaisuutena turvallisesti – dronet aiheuttivat läheltä piti -tilanteita

Kaupallisissa ilmakuljetuksissa ei tapahtunut onnettomuuksia. Vakavia vaaratilanteita tapahtui suunnilleen saman verran kuin edellisinä vuosina, ja pääosan niistä aiheuttivat läheltä piti -tilanteet dronejen kanssa. 

24.01.2022
Teksti Osto&Logistiikka

Vuosi 2021 oli suomalaisessa ilmailussa kokonaisuutena turvallinen, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ilmailun turvallisuuden vuosikatsauksesta.

Traficom tiedotti aiheesta 21.1.

Kaupallisessa ilmakuljetuksessa kuusi vaaratilannetta

Vuonna 2021 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui yhteensä kuusi vaaratilannetta, eli likimain saman verran kuin vuosina 2013–2020 keskimäärin. Suomessa tapahtui neljä dronen aiheuttamaa läheltä piti-tilannetta. Vaikka droneihin liittyvä turvallisuustilanne on kehittynyt Suomessa hyvään suuntaan, ulkomailla kehitys ei ole ollut yhtä hyvää.

"Tilannetta meillä ovat todennäköisesti parantaneet uuden EU-sääntelyn myötä vuoden 2021 alusta voimaantulleet koulutusvaatimukset dronelennättäjille sekä esimerkiksi Aviamaps-karttasovellus, josta on helposti tarkastettavissa ilmatilarajoitukset lennätyspaikalla. Ulkomailla tilanne ei ole niin hyvä, sillä dronen ja suomalaisen ilma-aluksen välisiä läheltä piti -tilanteita sattui 11, mikä on lähes kolminkertainen edellisvuoteen ja kaksinkertainen vuosien 2013–2020 keskiarvoon verrattuna", kertoo tiedotteessa erityisasiantuntija Tapani Maukonen.  

Vuonna 2021 koronapandemia piti edelleen liikennemäärät selvästi aiempia vuosia matalammalla tasolla. Vuodesta 2019 laskua on tullut noin 63 prosenttia.

Yleis- ja harrasteilmailussa yksi kuolemantapaus

Vuonna 2021 yleis- ja harrasteilmailussa onnettomuuksia sattui kuusi, joissa menehtyi yksi henkilö. Kyseessä oli ensimmäinen ilmailun kuolemantapaus sitten kesän 2019.

Yleis- ja harrastelentämisen onnettomuuksien määrä oli keskiarvoa alhaisempi, kun taas vakavia vaaratilanteita sattui 18 kappaletta, hieman keskiarvoa enemmän. Viimeisen 10 vuoden aikana yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus on kuitenkin kokonaisuutena kehittynyt hyvään suuntaan onnettomuusmäärien ja vaaratilanteiden määrän laskiessa.

Koronapandemia ei merkittävästi vaikuttanut yleis- ja harrasteilmailun lentotoiminnan määrään vuonna 2020, ja alustavan arvion perusteella myös vuonna 2021 määrät pysyivät edellisvuoden tasolla.

Laserhäirintätapaukset kasvoivat edellisestä vuodesta

Laserhäirintöjen määrä kasvoi selvästi Suomessa vuoteen 2020 verrattuna, joskin määrä pysyi vuosien 2013–2020 keskiarvon alapuolella

"Pääosa Suomessa viime vuonna tapahtuneista laserhäirinnöistä raportoitiin Helsinki-Vantaan läheisyydessä, kun reitti- tai lähestymisvaiheessa ollutta helikopteria tai matkustajakonetta osoitettiin laserilla. Tapauksista selvittiin ilman vakavampia seurauksia, mutta häirintään laserilla pitää suhtautua vakavana uhkatekijänä lentoliikenteessä", kertoo Maukonen.

Positiivinen havainto turvallisuustilanteessa viime vuodelta on lentoasemilla ajoneuvojen aiheuttamien kiitotiepoikkeamien väheneminen. Myös operaatioiden vähentyneeseen määrään suhteutettuna tilanne kehittyi viime vuonna hyvään suuntaan.

Traficom panosti ilmailun kyberturvallisuuden vahvistamiseen

Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti merkittävästi Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan painopisteisiin sekä valvonnassa että turvallisuuden edistämisessä. Traficom osallistui aktiivisesti turvallisuustyöhön, muun muassa Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) koordinoimilla yhteistyöfoorumeilla, ja varmisti, että ilmailun toimijoilla oli tiedossa ja saatavilla turvallisuudenhallinnan ja organisaatioiden toiminnan kannalta merkitykselliset ohjeet. Vuoden aikana painopiste alkoi siirtyä sen varmistamiseen, että liikenne saadaan turvallisesti uudelleenkäynnistettyä.

Traficom panosti ilmailun kyberturvallisuuteen vuonna 2021. Virasto arvioi merkittävimpien ilmailutoimijoiden kyberturvallisuuden hallinnan suorituskykyä hyödyntäen Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämää Kybermittaria. Vuoden lopussa julkaistiin myös kattava ilmailun kyberturvallisuus-sivustoilmailun toimijoille.

JAA