IMO kieltää 0,5 rikkirajan ylittävät polttoaineet
Kuljetukset 05.11. 10:16

IMO kieltää 0,5 rikkirajan ylittävät polttoaineet

Lopullinen kielto voimaan 1.3.2020.

05.11.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Seatrade Maritime News

International Maritime Organization (IMO) on päättänyt kieltää kokonaan enemmän kuin 0,5 prosenttia rikkidioksidia sisältävien laivojen polttoaineiden käytön 1.3.2020 alkaen ellei aluksiin ole asennettu toimivia rikkipesureita.

IMO päätti kannastaan 29.10. Lontoossa pidetyssä kokouksessa.

0,5 prosentin rikkidioksidiraja tulee voimaan jo 1.1.2020. Siitä alkaen yhtiöillä on siis aikaa kaksi kuukautta asentaa rikkipesurit aluksiinsa tai siirtyä vähemmän saastuttaviin polttoaineisiin. Nyt valtaosa maailman rahtialuksista käyttää korkean rikkipitoisuuden raskasta polttoöljyä tai ns. bunkkeriöljyä.

IMO perustelee kahden kuukauden jatkoaikaa ennen korkean rikkipitoisuuden polttoaineen kieltämistä sillä, että päätös tehostaa yhtiöitä lopettamaan saastuttavien polttoaineiden käytön.

Kansainvälinen varustamoita edustava järjestö Chamber of Shipping (ICS) sanoo yhtyvänsä IMO:n päätökseen.

Valtaosan maailman rahtilaivoista uskotaan siirtyvän vähemmän rikkiä sisältävien polttoaineiden, kuten dieselin tai LNG-kaasun käyttöön. Mutta ainakin 1850 alusta on aikeissa asentaa aluksiinsa rikkipesurin ja tämän määrän sanotaan kasvavan koko ajan.

IMO:n päätöksestä kertoi Seatrade Maritime News-lehti 29.10. Suomen Varustamot julkaisi artikkelin verkkosivuillaan samana päivänä.

JAA