Päämainos
Infograafi kehitetty kuljetusyritysten tueksi
Kuljetukset 10.06. 08:02

Infograafi kehitetty kuljetusyritysten tueksi

Grafiikka kokoaa yhteen kuljetuslainsäädäntöä ja –ohjeistuksia ja auttaa kuljetusten suunnittelussa.

10.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Kuljetusyrityksille ja kuljetustoimintaa suunnitteleville yrityksille on kehitetty alan kuljetuslainsäädäntöä ja –ohjeistuksia yhteen kokoava tukigrafiikka Turussa.

Infograafiksi kutsutun hankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja VTT.

Infograafi on tuotettu kahden valtakunnallisen hankkeen, Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi (MaasDigiboksi)- sekä Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hankkeiden yhteistyönä. Niiden rahoittaja on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet.

BusinessTurku tiedotti hankkeesta 1.6.

Kun elintarvikekuljetuksia ja muita kuljetuksia yhdistetään, voittajia ovat sekä kuljetusyrittäjä että elintarvikealan yrittäjä. Uusi Elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin -infograafi auttaa yrityksiä kuljetusten yhdistelyn suunnittelussa.

Kuljetusten ulkoistaminen vapauttaa elintarvikeyrittäjän aikaa esimerkiksi omien uusien tuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin, kun taas elintarvike-erien ottaminen mukaan kuljetuksiin täydentää kuljetusyrittäjän palveluita ja tuo kasvua liiketoimintaan.

Ammattikuljettajat kohderyhmänä

Infograafin kohderyhmänä ovat ammattimaista kuljetustoimintaa toteuttavat tai sen käynnistämistä suunnittelevat pk-yritykset.

”Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan aloittamiseen liittyy usein byrokratian pelkoa. Moni asia on käytännössä yksinkertaisempaa kuin aluksi luuleekaan. Avainasemassa on avoin vuoropuhelu paikallisen elintarvikevalvojan kanssa. Se opastaa yrittäjää alkuvaiheen askelten ottamisessa”, sanoo tiedotteessa Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskuksesta.

”Kuljetusten yhdistelyssä on kyse maaseutualueiden yritysten ja asukkaiden arjen sujuvuudesta, elinkeinotoiminnan edellytyksistä, eri palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta, rahasta sekä liikenteen päästöistä”, sanoo Heli Siirilä Vaasan yliopiston InnoLabista.

JAA