Päämainos
Ulkomaankauppaa harjoittaville yhtiöille ja rajat ylittävistä kuljetuksista vastaaville logistiikkayhtiöille Brexit on ollut valtava haaste.
Toimitusketjut 18.03. 11:32

Ulkomaankauppaa harjoittaville yhtiöille ja rajat ylittävistä kuljetuksista vastaaville logistiikkayhtiöille Brexit on ollut valtava haaste.

Iso-Britannia lykkää Brexitin rajamääräyksiä

Maan hallitus on antanut lisäaikaa tuonnin rajavalvontaprosessien käyttöönottoon. 

18.03.2021
Teksti Esko Lukkari

Ison-Britannian hallitus on antanut ulkomaankauppansa ongelmien vuoksi lisäaikaa Brexitin seuraaville vaiheille. Niiden piti astua voimaan 1.4. ja 1.6.2021. Nyt näiden vaiheiden määräajoiksi on asetettu 1.10.2021 ja 1.1.2022. 

Ulkomaankauppaa harjoittaville yhtiöille ja rajat ylittävistä kuljetuksista vastaaville logistiikkayhtiöille Brexit on ollut valtava haaste. Tullimenettelyt ja uudet verosäännökset ovat hidastaneet kauppaa.

Suomessa toimiva iso tanskalainen logistiikkayhtiö DSV antoi 15.3. asiakkailleen ohjeita Brexit-sopimukseen seuraavien vaiheiden ratkaisemiseksi.

Seuraavat vaiheet koskevat erilaisia tarkastuksia ja ennakkoilmoituksia eläinperäisistä tuotteista ja kasveista sekä kasvituotteista. Myös lykätty tuonti-ilmoitusmenettely ja tuontia koskevat mahdolliset turvallisuusilmoitukset vaaditaan vasta 1.1.2022. 

DSV:n käytännön ohjeet

Ison-Britannian kanssa kauppaa käyvien yritysten tulee DSV:n mukaan huomioida seuraavat käytännöt tuonti- ja vientilähetystensä osalta: 

  • Viennissä jokainen lähetys tulee vientiselvittää. Vientiselvitystä varten tarvitaan kauppalasku, joka tulee toimittaa DSV:lle jo kuljetustilauksen yhteydessä.
  • Kauppalaskun tietojen oikeellisuus on oleellisen tärkeää, jotta mahdollisilta seuraamuksilta vältytään. Kauppasopimus edellyttää lisäksi, että laskussa tulee olla merkintä tavaran alkuperämaasta.
  • Lähettävä yritys vastaa tuotteidensa tullinimikkeiden oikeellisuudesta. Lisäksi sen tulee varmistaa, että EORI-rekisteröinti on tehty ja sen myötä yrityksen EORI-numero on merkitty kauppalaskuun.
  • Mikäli lähetettävien tavaroiden arvo ylittää 6 000 euroa, on viejän oltava rekisteröitynyt Tullissa EU:n REX-tietokantaan ja kauppalaskuun on merkittävä yrityksen REX-numero.
  • Tuonnissa DSV:n ja asiakkaan välillä tulee olla voimassa oleva tullaussopimus.
  • Irlannin kuljetusten osalta on huomattava, että asiakirjoissa on oltava kuvaus lähetyksen sisältämästä tavarasta sekä sen arvo. Irlannin lähetysten yhteydessä tehdään passitus. Yhteisöpassin lisäksi DSV tekee lähetyskohtaisen turvasanoman sekä saapumis- ja poistumisilmoituksen Irlannin merellä. Passituksesta veloitetaan nk. Transit Fee.

JAA