Itä-Suomi pettynyt liikennepolitiikkaan
Kuljetukset 27.06. 07:25

Itä-Suomi pettynyt liikennepolitiikkaan

 ”Investoinnit Itärataan sekä Saimaan kanavaan ja syväväylään korjaisivat liikennepolitiikan valuvirheitä”.

27.06.2019
Teksti Esko Lukkari

Itä-Suomen neuvottelukunnan mielestä Suomen liikennepolitiikassa on valuvirhe. Se koskee valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ja EU:n TEN-T-politiikan kotimaisia painotuksia.

”Suomen TEN-T-politiikassa on keskitytty vain ydinverkkokäytävillä sijaitseviin alueisiin, solmuihin ja niiden kehittämiseen. Muut tavarakuljetuksia ja matkustajia tuottavat ja kokoavat alueet sekä niiden solmupisteet ovat jääneet logistisen päätöksenteon ulkopuolelle”, huomauttaa neuvottelukunta.

Kainuun Liitto julkisti neuvottelukunnan kannanoton 19.6.

Itä-Suomen suhteellisesti vaatimattomampi logistinen kehityssuunta ei pysähdy, jos idän suuntaa tarkastellaan vain maanteitse saavutettavana takamaana. Henkilö- ja tavaraliikenne tulee neuvottelukunnan mukaan nähdä nykyistä selkeämmin eri liikennemuotojen yhdistelminä.

Itärata-hanke on julkilausuman mukaan keskeinen edellytys Itä-Suomeen suunnitelluille teollisuus- ja matkailuinvestointeille. Lisäksi Savon ja Karjalan radat kaipaavat pikaista perusparannusta.

Saimaan syväväylä

Neuvottelukunnan mukaan Saimaan syväväylä on jäänyt lapsipuolen asemaan. Tällä hetkellä Saimaan kanavan kapasiteetista on käytössä vain 25–30 prosenttia. Syväväylän ja kanavan kehittämiseen tuleekin panostaa Euroopan laajuisen liikenneverkon täydellä keinovalikoimalla ja rahoituksella.

Väylävirasto on arvioinut, että TEN-T-ydinverkon toteuttamiskustannukset Suomen osalta ovat viisi miljardia euroa. Kansallisen rahoituksen osuus siitä on 80 prosenttia ja loput EU-rahaa.

Itä-Suomen neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnat. Pohjois-Savo toimii tänä vuonna puheenjohtajamaakuntana.

JAA