Päämainos

Itärataa selvittävä työryhmä aloitti

12.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin toimeksiannosta koottu Itärataa selvittävä ryhmä on aloittanut työnsä 3.10.2018. Työryhmän tehtävänä on selvittää mahdollisuuksia radan uudelle linjaukselle, joka kulkisi Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan. Samaa rataa pääsisi jatkamaan rajan yli Pietariin Venäjälle.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta 3.10.

Liikennevirastolla on aikaisempia selvityksiä Itäradasta, joita nyt nimitetyn työryhmän on määrä päivittää ja tarkastella uudelleen. Työryhmän tehtävänä on lisäksi arvioida radan laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Määräaikaa sillä on vuoden loppuun.

Itärata on nopeiden Helsinki-Tampere ja Helsinki-Turku –ratojen selvitystöiden ohella yksi Suomen tämän hetken tärkeimmistä tarkasteltavista ratahankkeista.

Ryhmässä on mukana edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, Liikennevirastosta, Etelä-Karjalan liitosta, Etelä-Savon maakuntaliitosta, Kainuun liitosta, Kymenlaakson liitosta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, Pohjois-Savon liitosta, Uudenmaan liitosta, Kouvolan kaupungista ja Porvoon kaupungista.

JAA