Päämainos
Jäänmurtajien talvi jatkuu pitkälle huhtikuuhun
Kuljetukset 30.03. 09:52

Jäänmurtajien talvi jatkuu pitkälle huhtikuuhun

Väylävirasto ja Aalto-yliopisto kehittävät EU:n WINMOS-hankkeessa talvimerenkulun operatiivista simulointia.

30.03.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Jäänmurtajille riittää töitä pitkälle huhtikuuhun asti. Etenkin Perämerellä on yhä runsaasti jäätä ja siellä kauppa-alukset tarvitsevat apua pitkälle kevääseen.

Väyläviraston johtavan merenkulun asiantuntijan Jarkko Toivolan mukaan talvi sinänsä on ollut jäämurrolle keskimääräinen. 

Väylävirasto kertoi jäänmurtotalvesta verkkosivullaan 26.3.

Sekä Suomenlahdella että Perämerellä on ollut niin kylmää, että merelle on muodostunut runsaasti jäätä. Lisäksi tuulet ovat osin olleet poikkeuksellisista suunnista, joten jäät ovat liikkuneet paljon. Tämä kaikki on aiheuttanut lisääntynyttä avustustarvetta. 

Liki koko kalusto ollut murtotöissä

Yhtä lukuun ottamatta kaikki jäänmurtajat ovatkin olleet työssä tänä talvena. Kovia myrskyjä ei kuitenkaan ollut montaa, joten liikenne on jouduttu Toivolan mukaan keskeyttämään vain kerran.

Viime syksynä ei ollut myrskyjä, jotka olisivat sekoittaneet vedet ja jäädyttäneet ne, joten jäiden muodostumiseen meni kauemmin. Toisaalta vuodenvaihteen jälkeinen pakkasjakso kasvatti jäämassaa nopeasti sekä Perämerellä että Suomenlahdella.

Toivolan mukaan tuulet tiedetään vain kolme päivää ennen ja pakkaset noin viisi päivää ennen, joten jäänmurtajien liikkeelle lähtöpäätökset tehdään nopealla sykkeellä. Siksi varautuminen jäänmurtotehtäviin on pitkäjänteistä, mutta reagointi on online-hommaa. 

WINMOS-hanke Aallon kanssa

Väylävirasto jatkojalostaa parhaillaan yhdessä Aalto-yliopiston kanssa EU:n rahoittamassa WINMOS-hankkeessa talvimerenkulun operatiivista simulointia. WINMOS-hankkeen avulla pyritään mallintamaan, miten meriliikenteen kehityksen ja merenkulun kiristyvien ympäristövaatimusten vuoksi heikommin jäissä kulkevien kauppa-alusten liikkuminen varmistetaan ja millaista jäänmurtokapasiteettia tarvitaan tulevaisuudessa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on turvata Suomen merilogistiikan toimivuus ja kustannustehokkuus sekä minimoida merenkulun kokonaispäästöjä.

”Olemme aloittaneet Suomen ja Ruotsin yhteisen jäänmurtajan suunnitteluprojektin. Saamme kuukauden sisällä ensimmäiset kustannusarviot eri vaihtoehdoista. Molempien maiden ikääntyvä jäänmurtajalaivasto vaatii uudistamista, mutta mahdolliset hankintapäätökset tehdään suunnittelutyön ja rahoituspäätösten jälkeen”, Toivola sanoo.

Toivolan mukaan Väylävirastolla on luja luotto Saimaan jäänmurtoon kehitettyyn moottoroituun irtokeulaamme, sillä tähänastiset kokemuksemme alkutalven jäänmurrosta ovat hyviä. 

”Saimaan kanava avattiin juuri ja teimme irtokeulalle jääkokeita. Irtokeula toimii hyvin”, hän sanoo.

JAA