Päämainos
Jakeluinfraa muuttava asetus lähti lausunnolle
Kuljetukset 31.05. 09:40

Jakeluinfraa muuttava asetus lähti lausunnolle

Suurteholatauksen ja vetytankkauksen jakeluinfratuen muutokset tulevat voimaan syksyllä.

31.05.2024
Teksti Esko Lukkari

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosille 2022–2025.

Jakeluinfrasta annettua valtioneuvoston asetusta halutaan muuttaa. Muutokset on tarkoitus tulla voimaan 3.9.2024.

Tukiohjelmalla halutaan edistää EU:n tavoitteita, jotka koskevat raskaan liikenteen sähkölatauskenttien ja vetytankkausasemien riittävää kattavuutta. Tavoitteet on asetettu vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa.

TEM tiedotti asiasta 27.5.

Tuki kohdistuisi uudella tavalla

Jatkossa tuki kohdistettaisiin vain raskaiden hyötyajoneuvojen (esim. ajoneuvoyhdistelmien ja linja-autojen) latauskenttiin sekä kaikille ajoneuvoille soveltuviin vetytankkausasemiin. Tuen tulisi kohdistua hankkeisiin, jotka parhaiten tukevat markkinoiden muodostumista raskaan liikenteen vaihtoehtoisissa käyttövoimissa, joita ovat muut kuin perinteiset polttoaineet bensiini ja diesel.

Raskaiden hyötyajoneuvojen vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönotto on vielä pilottiasteella. Kattava lataus- ja tankkausverkosto on edellytys sähkö- ja vetykäyttöisten ajoneuvojen yleistymiselle.

Ongelmalliset nesteytetyn ja paineistetun biokaasun tankkauspisteet poistettaisiin asetuksen tukikohteista valtiotukisääntelyn takia samoin kuin paikallisen joukkoliikenteen latauspistehankkeet. Tarjouskilpailumallia muutettaisiin siten, että latauskenttiä ja tankkausasemia tuettaisiin vain tiettyjen ajomatkojen välein, jotta täytettäisiin AFIR-asetuksen sitovia tavoitteita lataus- ja tankkauspaikkojen kattavuudesta.

JAA