Päämainos
Jakeluvelvoitteisiin kaasu ja sähköpolttoaineet
Kuljetukset 15.09. 10:18

Jakeluvelvoitteisiin kaasu ja sähköpolttoaineet

Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden käsitettä haluttaisiin laajentaa.

15.09.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikennekaasut (metaani ja biometaani) ja sähköpolttoaineet voitaisiin liittää osaksi biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta. Velvoite koskee nyt Suomessa vain liikenteen nestemäisiä biopolttoaineita.

Näin esitetään selvityksessä, jonka konsultointiyhtiö AFRY Management Consulting Oy toteutti yhdessä TEC TransEnergy Consulting Oy:n kanssa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

TEM tiedotti asiasta 11.9.

TEM valmistelee syksyllä hallituksen esityksen jakeluvelvoitelain muuttamiseksi hyödyntäen selvityksen tuloksia. Esitysluonnos on tarkoitus saada lausuntokierrokselle loppuvuodesta. Lakimuutos on osa RED II direktiivin kansallista toimeenpanoa, joka tulee toteuttaa 30.6.2021 mennessä.

Selvitys arvioi myös kierrätettyjä hiilipitoisia polttoaineita ja liikennesähköä, mutta ne eivät sovellu jakeluvelvoitteeseen, koska ne eivät vähennä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja ne vaatisivat muutoksia nykyiseen velvoitejärjestelmään. Niiden edistämiseen on muita keinoja.

Energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vuoden 2005 tasosta 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

Kriteerejä pitäisi muuttaa

Selvityksen päätarkoituksena oli arvioida kaikkien uusitun uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukaisten liikenteen uusiutuvan energian velvoitteisiin hyväksyttävien polttoaineiden ja energialähteiden soveltuvuutta kansalliseen jakeluvelvoitejärjestelmäämme

Selvityksen mukaan ainoastaan biokaasut ja sähköpolttoaineet voitaisiin liittää osaksi jakeluvelvoitetta siten, että velvoitteen laajennukselle asetetut kriteerit täyttyisivät. Kaasun liikennekäytön lisääminen jakeluvelvoitteeseen ja sen muuttaminen verolliseksi nostaisi liikennekaasun kustannuksia nykytilanteessa vain noin kolme senttiä/litra bensiiniekvivalenttia, mikä ei muuta kaasun kilpailukykyä liikennepolttoaineena.

Suurin lisäämisen vaikutus tulisi biometaanin käyttömahdollisuudesta toisen jakelijan velvoitteen täyttämiseen eli ns. tikettikaupasta syntyvällä lisäarvolla. Tämä voisi kiihdyttää kotimaisia investointeja nesteytetyn biometaanin tuotantoon ja käyttöön raskaassa kalustossa.

Koska sähköpolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmät ovat osittain määrittelemättä, tulisi ne tuoda jakeluvelvoitteen piiriin polttoainekohtaisesti vasta sähköpolttoaineiden täyttäessä Euroopan komission kestävyyskriteerit. Komissio antaa säädöksen kriteereistä tammikuussa 2021. Sähköpolttoaineiden osalta vety tulisi toistaiseksi jättää jakeluvelvoitteen ulkopuolelle, koska sen suora liikennekäyttö on hyvin vähäistä.

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA