Päämainos
Joni Sundelin korostaa viittä asiaa kilpailukyvyssä
Kuljetukset 21.01. 07:59

Joni Sundelin korostaa viittä asiaa kilpailukyvyssä

”Logistiikassa syvällinen asiakasymmärrys on lopulta tärkeämpää kuin mikään.”

21.01.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat HUB logistics

HUB logistics -konsernin toimitusjohtajan Joni Sundelinin mukaan viisi kilpailukykyyn liittyvää asiaa pitää olla kunnossa, jotta suomalaiset logistiikkayritykset pärjäävät globaalissa kilpailussa.

Hub logisticsin verkkosivulla 14.1. julkaistussa artikkelissa Sundelin sanoo, että tuotanto- ja toimintaketjujen lokalisoitumisesta huolimatta suomalaiset logistiikkayritykset tulevat jatkossakin kilpailemaan globaalien yritysten kanssa

”Kyky palvella ja skaalautua, ketterät toiminnot, verkostoituminen, digitalisaatio ja innovaatiot sekä asiakkaan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen ovat aivan ytimessä, kun pohditaan keinoja, joilla kotimainen logistiikka-ala tulee pärjäämään aina vain koventuvassa kilpailussa”, hän luettelee.

Kyky palvella asiakasta ja hänen liiketoimintaansa on Sundelinin mukaan keskeinen tekijä kilpailukyvystä puhuttaessa.

”Palvelukyky on itsestäänselvyys. Asiakkaita pitää palvella siten, kuin heidän liiketoimintansa ja tarpeensa edellyttävät. Mutta pitää muistaa, että palvelukyky on monta asiaa. Se on ensinnäkin sitä, että ymmärretään asiakkaan liiketoiminta ja siihen liittyvän palvelun vaatimukset, vasteajoista prosesseihin ja integroitumiseen. Toisekseen palvelukyky on sitä, että asiakkaalle yksilöllisesti suunnitellut palvelut toteutetaan tehokkaasti”, hän sanoo.

Liiketoiminta on ”purskeisempaa”

Logistiikkaliiketoiminta on Sundelin mukaan yhä ”purskeisempaa”, joten kyky mukautua volyymivaihteluihin liittyy erottamattomasti palvelukykyyn.

”Toinen asia on skaalautuminen. Meidän pitää olla joustavia ja kyettävä vastaamaan nopeisiinkin muutoksiin, oli sitten kyse liiketoiminnassa tapahtuvista muutoksista, sesonkien aiheuttamista ruuhkahuipuista tai päiväkohtaisista vaihteluista”, hän sanoo.

Sundelin mukaan volyymivaihtelut ovat lisääntyneet, ja samaan aikaan liiketoiminnan sykli on nopeutunut. Kuluttajakaupassa on alettu elää päivän tai jopa tunnin hermolla, mikä edellyttää varastoinnilta ja logistiikalta ennennäkemätöntä sopeutumiskykyä.

”Asiakkaiden tarpeet muuttuvat, ja muutokset tulevat huomattavasti nopeammalla syklillä, kuin mihin olemme tottuneet, joten ketteryys on tulevaisuuden varastointi- ja logistiikkayrityksen keskeinen ominaisuus. Ketteryydessä piileekin yksi kotimaisten toimijoiden kilpailukyvyn salaisuus. Kykenemme toimimaan niin sanotusti lyhyemmillä langoilla eli olemaan joustavampia ja sopeutumaan paremmin muuttuviin tilanteisiin”,

Ketteryyteen liittyy hänen mukaansa kyky muodostaa toimivia ja mukautuvia verkostoja. Juuri kukaan ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija, joten kilpailukyky perustuu yhä enemmän kumppanoitumiseen, etenkin kun tulevaisuuden toimitusketjut eivät enää ole yksiulotteisia ketjuja vaan monisyisiä verkostoja.

”Jotta pystymme vastaamaan asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa odotuksiin, meidän on pystyttävä kokoamaan eri toimijoista ja kumppaneista verkosto, jonka avulla voimme joustavasti toteuttaa mitä moninaisimpia palvelukokonaisuuksia. Viimeisen kilometrin problematiikkaan olemme pyrkineet rakentamaan kumppanuuksia, jotta olisimme kyvykkäämpiä tuottamaan riittävän tehokasta palvelua”.

Innovaatiot ja digitalisaatio

Logistiikka on Sundelin mukaan monilta osin tehokkuus- ja hintakilpailua. Jotta voi olla voittajien joukossa, on investoitava digitalisaatioon, dataan ja automaatioon.

”Vaikkei kotimainen yritys ehkä kykene yhtä mittaviin investointeihin kuin globaali suuryritys, se ei ole digitalisaation este. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan oleellisempaa on pystyä tekemään oikeita järjestelmä- ja teknologiavalintoja. Ja sen lisäksi kaikki erilaiset tietojärjestelmät – sekä asiakkaiden että meidän että kumppaneiden – on kyettävä liittämään toimitusketjun elimellisiksi osiksi, jotta kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa”.

Sundelin korostaa, että teknologiat ja järjestelmät ovat vain työkaluja. Jotta ne kehittyvät ja jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty, on innovoitava ahkerasti. On kehitettävä järjestelmien lisäksi uusia palveluita ja uusia liiketoimintoja, jotta saadaan aikaan itseään ruokkiva digitalisaatiokehä,

Viimeisimpänä kilpailukyvyn edellytyksenä Sundelin pitää syvällistä asiakasymmärrystä, jota hän itse asiassa pitää tärkeämpänä kuin mitään muuta.

”Jollemme ymmärrä asiakkaita ja heidän tarpeitaan, emme pysty tuottamaan arvoa asiakkaille. Digitalisaatio ja muut ovat vain välineitä, joilla tuotamme asiakkaille sellaisia palveluita, joita asiakkaamme aidosti tarvitsevat”.

Sundelin haluaa kääntää asiakaslähtöisyyden toisinpäin ja puhua asiakaskokemuksesta. 

”Ei saisi miettiä asioita vain sisäisesti tai me-lähtöisesti, vaan kaikkien prosessien, johtamiskäytäntöjen ja kehitysprojektien pitäisi olla he-lähtöisiä eli olla asiakastarpeen ohjaamia”, hän summaa.

AVAINSANAT

HUB logistics

JAA