Joukkoliikenne tukee Helsingin keskustaa
Kuljetukset 20.09. 08:27

Joukkoliikenne tukee Helsingin keskustaa

Ramboll selvitti, millä välineillä tullaan asioimaan pääkaupungin ydinkeskustassa.

20.09.2019
Teksti Esko Lukkari

Rambollin selvityksen mukaan Helsingin ydinkeskustan kaupan ja palvelujen ostovoimasta vastaavat pääosin joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä keskustaan tulleet asiakkaat. Heidän osuutensa on yli 80 prosenttia keskustan liikkeiden ja palvelujen liikevaihtokertymästä.

Ramboll toteutti Helsingin keskustan kehittämisen tueksi keväällä 2019 ydinkeskustan asiointiselvityksen. Siihen vastasi noin 2 000 henkilöä pääkaupunkiseudulta ja lähiseuduilta.

Ramboll tiedotti tuloksista 13.9.

Selvityksen tehtävänä oli löytää taustatietoja kysymykseen, mikä on eri kulkumuotojen osuus Helsingin ydinkeskustaan virtaavasta kaupan ja palveluiden ostovoimasta ja minkälaisia eroja eri asiointitapojen välillä on. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, ketkä asioivat Helsingin keskustassa, millä tavoin ja miksi.

Kysymys asiointitavoista ja käytetyistä kulkumuodoista on erityisen tärkeä kulutuskäyttäytymisessä tapahtuvien muutosten, liikkumisen ja liikenteen murroksen sekä verkkokaupan kasvun vuoksi. Kauppa ja palvelut ovat avaintekijöitä keskustan elinvoimaisuuden näkökulmasta, minkä vuoksi niiden toiminta- ja kehittymisedellytysten turvaaminen on tärkeää.

Asiointiselvityksen tulokset

Helsingin keskustassa asioinnin taustalla on useita syitä. Alueelle tehdään paljon erillisiä ostos- ja asiointimatkoja, mutta ostosten teko osana työ- tai opiskelumatkaa on myös yleistä.

Helsingin keskustan osalta arvostetaan erityisesti sen hyvää saavutettavuutta joukkoliikenteellä sekä alueen monipuolista kaupan ja palveluiden tarjontaa. Keskusta saa negatiivisia arvioita huonosta autosaavutettavuudesta, pysäköintipaikkojen vähäisyydestä sekä pysäköinnin kalleudesta.

”Suurin osa, lähes 75 prosenttia, Helsingin keskustaan suuntautuvista asiointimatkoista tehdään joukkoliikenteellä. Joukkoliikenne tuo keskustan kokonaisliikevaihdosta noin 60-70 prosenttia riippuen kauppa- ja palvelutyypistä”, sanoo tiedotteessa Rambollin projektipäällikkö Eero Salminen.

Keskustaan kohdistuvista asiointimatkoista tehdään kävellen noin 10 prosenttia ja pyörällä noin 3 prosenttia. Kävelijät ja pyöräilijät tulevat tyypillisesti kohtalaisen läheltä ja heille keskusta on niin sanottua arjen asiointiympäristöä.  Kävellen ja pyörällä asiointimatkoja tekevät vastaavat Helsingin keskustan kokonaismyynnistä 14-29 prosenttia kauppa- ja palvelutyypistä riippuen.

Autolla keskustaan asioimaan tyypillisesti tulevien keskiostos on suurin. Autolla suurempien ostosten kuljettaminen on helpompaa kuin muilla kulkuvälineillä. Autoilijat kuitenkin asioivat keskustassa suhteellisen harvoin, minkä vuoksi heidän tuomansa kokonaisostovoima on arviolta noin 8-18 prosenttia.

Helsingin keskusta houkuttelee vastaajia vapaa-ajanviettoon ja asiointeihin myös tulevaisuudessa.

”Kehittämisen näkökulmasta kiinnostavaa on se, että vastaajista 33 prosenttia asioisi useammin Helsingin keskustassa, jos alueella olisi miellyttävämpää liikkua jalan ja 32 prosenttia, jos keskusta olisi henkilöautolla helpommin saavutettavissa”, Salminen sanoo.

JAA

LUETUIMMAT