Päämainos
Joukkoliikenteen päästöjä suitsitaan 20 miljoonalla
Kuljetukset 13.02. 08:31

Joukkoliikenteen päästöjä suitsitaan 20 miljoonalla

Valtiontuen painopiste on alkuvuosina joukkoliikenteen kalustossa ja käyttövoimassa.

13.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Hallitus aikoo tukea joukkoliikenteen ilmastotoimia 20 miljoonalla eurolla vuosittain. Tuki on tarkoitettu suurten ja keskisuurten kaupunkien ja muiden joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.

 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom selvittävät, miten tuesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. Tuki on tulossa myöhemmin keväällä haettavaksi.

Traficom tiedotti hankkeesta 7.2.

Keskisuurten ja suurten kaupunkien sekä ELY-keskusten haettavaksi on tulossa joukkoliikenteen ilmastoperusteinen valtiontuki, joka on kohdennettu erityisesti julkisen henkilöliikenteen palveluiden ostoihin ja kehittämiseen.

”On todella hienoa, että joukkoliikenteen ilmastoperusteiseen kehittämiseen on myönnetty pysyvä tasokorotus. Joukkoliikenne voisikin toimia yhtenä edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä liikenteen ilmastotyössä”, sanoo tiedotteessa johtaja Pipsa Eklund.

Tämä ns. ilmastoraha jaetaan kahdella menettelyllä. Tuesta 13 miljoonaa euroa jaetaan joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille Traficomin järjestämässä erillisessä hakumenettelyssä keväällä. Liikenne- ja viestintäministeriö tekee päätöksen tuesta jäljelle jäävän 7 miljoonan euron käytöstä.

Mihin joukkoliikenteen ilmastoperusteinen valtiontuki kannattaisi käyttää – näkemyksiä kysytään alueilta ja sidosryhmiltä.

Aluksi painotus kalustossa

Traficom pyytää joukkoliikenteen toimivaltaisilta viranomaisilta sekä sidosryhmiltä näkemystä siitä, minkälaisiin kohteisiin ilmastoperusteista joukkoliikenteen valtiontukea olisi hyödyllisintä käyttää. Tarkoitus on löytää keinot mahdollisimman tehokkaaseen ilmastorahan kohdentamiseen eli saavuttaa mahdollisimman suuret päästövähennykset.

Alkuvuosina tuen painotus on joukkoliikenteen puhtaan kaluston ja käyttövoimien toimenpiteissä. Myöhemmin painotusta siirrettäneen toimenpiteisiin, joilla vaikutetaan pysyvästi joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvuun

”Ilmastorahan optimaalinen käyttö on ennen kaikkea yhteistyötä, missä tehokkaiden toimien löytämiseksi kannattaa hyödyntää alueellista osaamista laajasti. Toivomme kaupungeilta ja ELY-keskuksilta näkemyksiä, jotta pystymme tekemään kokonaisuuden kannalta järkevimmät valinnat”, sanoo ylitarkastaja Toni Bärman.

Joukkoliikenteen ilmastoperusteisen valtiontuen alueellinen ja teemoittainen kohdentaminen tulee vaihtelemaan eri vuosina mahdollisimman suurten ilmastohyötyjen saamiseksi.

JAA