Päämainos
Julkisiin hankintoihin vähäpäästöisiä ajoneuvoja
Kuljetukset 25.02. 10:10

Julkisiin hankintoihin vähäpäästöisiä ajoneuvoja

Direktiivi tulee voimaan elokuussa 2021, mutta se ei koske silti kaikkia ajoneuvoja.

25.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomi valmistautuu EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin täytäntöönpanoon. Asiaa valmistelee LVM:n asettama työryhmä. Direktiivin vaatimuksia tulee soveltaa elokuusta 2021 alkaen.

Direktiivi ei koske kaukoliikenteen ja tilausliikenteen linja-autoja, eikä maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja sekä kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Jäsenvaltio voi vapauttaa direktiivistä esimerkiksi hälytysajoneuvot, asevoimien käytössä olevat ajoneuvot sekä rakennustyömaiden ajoneuvot.

Nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa aiotaan lisätä. Seuraavaksi työryhmä arvioi juuri valmistuneen Rambolin selvityksen pohjalta eri vaihtoehtoja, miten kansallinen lainsäädäntö toteutetaan kustannustehokkaasti ja alueelliset erot huomioiden.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta 24.2.

Selvityksessä on arvioitu julkisten hankintojen määriä ja alueellisia eroja sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraa. Siinä ehdotetaan eri vaihtoehtoja, miten lisätä puhtaan kaluston ja palveluiden määrää tieliikenteessä. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman selvityksen teki Ramboll Finland oy. 

Liikenne vastaa noin neljäsosasta EU:n kokonaispäästöistä ja se on ainoa sektori, jonka päästöt kasvavat EU:n alueella.

Julkiset hankinnat ovat keino uudistaa ajoneuvojen teknologiaa ja vähentää päästöjä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden kysyntä lisääntyy, kun lainsäädäntö tulee voimaan. 

Mitä julkisia hankintoja?

- Vaatimukset koskevat julkisen sektorin ajoneuvo- ja palveluhankintoja.

- Vaatimuksia sovelletaan, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla tai hankkii tiettyjä liikennepalveluhankintoja, kuten jätekeräys- tai postipalveluita.

- Direktiivi koskee ainoastaan uusia hankintoja tai sopimuksia, jotka ylittävät EU:n hankintalainsäädännön hintakynnykset.

Minkälainen on puhdas henkilö- tai pakettiauto (M1, M2, N1)?

- CO2-päästöt enintään 50 g/km vuoden 2025 loppuun asti ja 0 g/km vuodesta 2026 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa täyssähköautoja ja vuoden 2025 loppuun asti myös lataushybridejä.

- Suomelle on asetettu määrällinen velvoite, että uusista henkilö- ja pakettiautohankinnoista 38,5 % tulee olla puhtaita.

Minkälainen on puhdas raskas ajoneuvo (N2, N3)?

- Ajoneuvo, joka kulkee biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä.

Määrällinen velvoite

Uusista raskaiden ajoneuvojen hankinnoista tulee olla puhtaita 9 % ajanjaksolla 8/2021-2025 ja 15 % vuodesta 2026 alkaen.

Minkälainen on puhdas linja-auto (M3)?

- Ajoneuvo, joka kulkee biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä.

- Suomelle on asetettu määrällinen velvoite, että uusista linja-autohankinnoista tulee olla puhtaita 41 % ajanjaksolla 8/2021-2025 ja 59 % vuodesta 2026 alkaen.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsittelee lainsäädännön sisältöä keväällä. Lakiehdotuksesta järjestetään lausuntokierros ja kuulemistilaisuus touko-kesäkuussa 2020. Direktiivin vaatimuksia tulee soveltaa elokuusta 2021 alkaen.

JAA