Julkisten hankintojen kriteerit näyttävät tietä

15.09.2017
Teksti Jukka Nortio

Julkisilla hankintaorganisaatioilla on painoarvoa, kun hankintakriteereitä määritellään. Pelkästään Hanselin kautta tehdään joka vuosi noin 100 miljoonalla eurolla valtiohallinnon yhteisiä SE-hankintoja.  

Vastuullisuuteen liittyvien hankintakriteerien avulla yrityksiä painostetaan muuttamaan toimintaansa. 

”Julkiset hankintayksiköt ovat isoja ostajia ja voivat vaatia yrityksiä toimimaan nykyistä vastuullisemmin. Vastuullisuuteen liittyvät kriteerit ovat tärkeä viesti alan toimijoille siitä, että näille asioille on tehtävä jotain”, Eettisen kaupan puolesta ry:n asiantuntija Maija Lumme sanoo. 

Lumme korostaa, että sosiaalisesti vastuullisten hankintakriteerien kehittämisen pitää olla realistista, mutta tavoite on selvä. 

”Vaikka tuotantoketjujen täydellinen auditointi on vaikea toteuttaa, paine yrityksiä kohtaan kasvaa. Tavoitteena on, että vastuullisuutta koskevat asiat ovat jatkossa täysin läpinäkyviä.” 

JAA