Päämainos
Maakuntapäättäjät eivät ole tyytyväisiä Kari Savolaisen lentoyhteysselvitykseen.
Kuljetukset 14.04. 05:10

Maakuntapäättäjät eivät ole tyytyväisiä Kari Savolaisen lentoyhteysselvitykseen.

Kari Savolaisen lentoyhteysselvitys saa rajua kritiikkiä maakunnista

”Selvityksessä ei arvioida vaikutusta maakuntien yritystoimintaan, vientiteollisuuteen ja investointeihin.”

14.04.2021
Teksti Esko Lukkari

Lentomotin uhkaaman viiden kaupungin Joensuun, Kemin, Kokkolan, Jyväskylän ja Kajaanin kaupunginjohtajat, maakuntajohtajat ja alueen kauppakamarien toimitusjohtajat arvostelevat rajusti työ- ja elinkeinoministeriön maakuntakenttien lentoyhteyksiä selvitelleen Finavian ex-johtajan Kari Savolaisen selvitystyötä.

Maakuntapäättäjien harvinaisen jyrkkäsävyisessä tiedotteessa sanotaan, että lentoasemien, maakuntien ja kaupunkien näkökulmaa, eli asiakkaiden näkemystä ei ole Savolaisen selvityksessä edes kysytty. 

Raportissa esitetään allekirjoittajien mukaan myös maakuntien saavutettavuutta merkittävästi heikentäviä toimenpiteitä, jotka toteutuessaan lopettaisivat lentoliikenteen maakuntakenttien ja Helsinki-Vantaan välillä.

Maakuntapäättäjien yhteinen tiedote julkaistiin 8.4.

Miten käy alueiden saavutettavuuden?

Työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä antoivat joulukuussa 2020 Kari Savolaisen tehtäväksi selvittää viiden maakuntakentän lentoyhteyksiä. Selvitystyön ehdotuksia työstää ja vie eteenpäin työ- ja elinkeinoministeriön asettama seurantaryhmä.

Selvitystyön aikana lentoliikenteen tilannetta on katsottu mm. lentoyhtiöiden, lentoasemien, eri palvelutoimijoiden, etujärjestöjen ja yrittäjien sekä viranomaisten näkökulmista. Lentoasemien maakuntien ja kaupunkien näkökulmaa, eli asiakkaiden näkemystä ei ole selvityksen aikana kysytty.

Maakuntaliiton mukaan Savolaisen selvityksessä ei ole otettu huomioon valtakunnallisen Liikenne 12 -ohjelman tavoitteita alueiden saavutettavuuden turvaamisesta. Selvityshenkilö peräti esittää, että sikäli kun että lentojen ostoliikenne ei lisää saavutettavuutta, tulisi siitä luopua. Tänä vuonnakin valtio tukee lentoliikennettä viidelle maakuntakentälle alueiden työllisyyden, vientiteollisuuden elpymisen ja alueellisen saavutettavuuden varmistamiseksi sekä markkinaehtoiseen liikenteeseen palaamisen mahdollistamiseksi.

Liikenne 12 -ohjelmassa todetaan, että Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittymisedellytyksistä huolehtiminen mahdollistaa toiminnan muilla lentoasemilla, ja että valtio vaikuttaa EU:ssa siihen, että lentoasemat voivat jatkaa verkostoperiaatteella. Muilla lentoasemilla on tavoitteena hyödyntää uusia teknologisia ratkaisuja, joka tehostaa toimintaa ja alentaa kustannuksia.

"Puutteellinen selvitys"

Maakuntapäättäjien tiedotteen allekirjoittajien mukaan selvitys on erittäin pahasti puutteellinen, koska siinä esitetään alueiden saavutettavuuden rajua heikentämistä arvioimatta lainkaan ratkaisujen aluetaloudellisia vaikutuksia. Selvityksessä esitetty tavoite kansainvälisen matkailun laajasta lisäämisestä ei voi toteutua, mikäli suorat lennot maakuntakentille loppuvat.

Allekirjoittajat katsovat, että selvityksessä esitetty solmupisteisiin perustuva lentoasemien karsintaehdotus on täysin vastoin valtakunnallisia aluekehityksen tavoitteita sekä liikennepoliittisia linjauksia, ja toteutuessaan johtaisi alueiden ja niiden elinkeinoelämän kilpailukyvyn heikkenemiseen ja kurjistumiseen valtion toimesta samaan aikaan kun EU ja valtiot toteuttavat historiallisen suuria toimenpiteitä koronapandemian vahinkojen korjaamiseksi. Lentoasemaverkosto on osa kansallista liikenneinfraa, ja se kuuluu valtion ylläpidettäväksi, kuten maantiet ja rautatiet. Lentoasemaverkoston toimintaedellytyksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa valtion ja alueellisten toimijoiden välisellä yhteistyöllä, joten alueelliset toimijat tulee kytkeä kaikkiin lentoliikenteen tulevaisuudesta käytäviin keskusteluihin tiivisti mukaan.

Tiedotteen allekirjoittivat seuraavat kuntapäättäjät:

 • Pentti Malinen, maakuntajohtaja, Kainuun liitto
 • Jyrki Kaiponen, maakuntajohtaja, Keski-Pohjanmaan liitto
 • Pekka Hokkanen, vt. maakuntajohtaja, Keski-Suomen liitto
 • Mika Riipi, maakuntajohtaja, Lapin liitto
 • Kaj Suomela, maakuntajohtaja, Pohjanmaan liitto
 • Markus Hirvonen, maakuntajohtaja, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Kari Karjalainen, kaupunginjohtaja, Joensuun kaupunki 
 • Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki
 • Jari Tolonen, kaupunginjohtaja, Kajaanin kaupunki
 • Stina Mattila, kaupunginjohtaja, Kokkolan kaupunki
 • Matti Ruotsalainen, kaupunginjohtaja, Kemin kaupunki  
 • Anne Ekstrand, kaupunginjohtaja, Pietarsaaren kaupunki
 • Timo Nousiainen, kaupunginjohtaja, Tornion kaupunki
 • Anu Tervonen, toimitusjohtaja, Kainuun Yrittäjät 
 • Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
 • Sanna-Mari Jyräkoski, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Yrittäjät
 • Pirkka Salo, toimitusjohtaja, Lapin Yrittäjät
 • Merja Blomberg, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
 • Ari Hiltunen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen kauppakamari
 • Timo Rautajoki, toimitusjohtaja, Lapin kauppakamari
 • Jari P. Tuovinen, toimitusjohtaja, Oulun Kauppakamari
 • Juha Häkkinen, toimitusjohtaja, Pohjanmaan kauppakamari
 • Matti Vuojärvi, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari

JAA