Päämainos
Viime vuonna ilmoitetuista kauppamerenkulun aluksien onnettomuuksista 26 tapahtui Suomen vesialueilla, ja niistä suomalaisille aluksille tapahtuneita oli 21.
Kuljetukset 22.03. 07:01

Viime vuonna ilmoitetuista kauppamerenkulun aluksien onnettomuuksista 26 tapahtui Suomen vesialueilla, ja niistä suomalaisille aluksille tapahtuneita oli 21.

Kauppamerenkulussa turvallinen vuosi

Suomalaisen kauppamerenkulun turvallisuuden tila vakaa – vuosi 2020 oli turvallinen ihmisille ja ympäristölle

22.03.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Adobe Stock

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaanotti vuoden 2020 aikana 29 ilmoitusta kauppamerenkulun merionnettomuuksista. Onnettomuudet olivat lieviä – yhtään ihmistä ei kuollut tai loukkaantunut suomalaisten alusten onnettomuuksissa. Onnettomuuksien seuraukset ympäristölle olivat vähäisiä. Kokonaisuutena suomalaisen kauppamerenkulun turvallisuuden tilaa voidaan pitää vakaana ja hyvänä, kirjoittaa Traficom 18.3. julkaistussa tiedotteessaan.

Vuosittain noin 27–50 onnettomuutta kauppamerenkulun aluksille

Traficomin vastaanottamat ilmoitukset kauppamerenkulun merionnettomuuksista laskivat vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2019 onnettomuusilmoituksia vastaanotettiin 33 kappaletta, kun vuonna 2020 määrä oli 29 kappaletta. Viime vuonna ilmoitetuista kauppamerenkulun aluksien onnettomuuksista 26 tapahtui Suomen vesialueilla, ja niistä suomalaisille aluksille tapahtuneita oli 21. Näiden lisäksi suomalaisille aluksille tapahtui ulkomailla kolme onnettomuutta. Noin kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain noin 27–50 onnettomuutta kauppamerenkulun aluksille.

”Onnettomuudet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä haitallisia seurauksia ympäristölle eikä ihmishenkiä tai vakavia loukkaantumisia ole tapahtunut onnettomuuksien seurauksena. Kun suomalaisen kauppamerenkulun turvallisuuden tilaa tarkastellaan kokonaisuutena, sitä voidaan pitää vakaana ja hyvänä”, sanoo tiedotteessa Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki

Traficom ylläpitää kansallista kauppamerenkulun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tietokantaa – ilmoitetuilla tiedoille on merkittävä rooli merenkulun turvallisuuden edistämisessä. 

”Käytämme tietoja merenkulun riskien ja turvallisuustrendien tunnistamiseen ja Traficomin riskiperusteisen viranomaistoiminnan pohjana. Lisäksi käytämme tietoa sääntelyn kehittämiseen. Luotettavan tiedon avulla saamme kauppamerenkulun turvallisuutta edistävät toimet kohdennettua oikea-aikaisesti, oikein mitoitettuna ja oikeisiin kohteisiin”, johtaja Pipsa Eklund kertoo.

Kauppamerenkulun vaaratilanteista voidaan oppia

Merilaissa on jo pitkään velvoitettu ilmoittamaan kaikista kauppamerenkulun onnettomuuksista viranomaiselle, mutta vaaratilanteista ei ole ollut samanlaista ilmoitusvelvoitetta ennen vuotta 2017. Traficom on vastaanottanut vuosien 2017–2020 aikana 94 ilmoitusta vaaratilanteista. Lukuun sisältyvät suomalaisille ja ulkomaalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet Suomen aluevesillä, sekä suomalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet ulkomailla. 

”Ilmoitettujen vaaratilanteiden määrää voidaan pitää pienenä suhteessa onnettomuusilmoitusten määrään. Jokaisesta ilmoitetusta vaaratilanteesta voidaan oppia. Kehotammekin toimijoita ilmoittamaan kaikki vaaratilanteet ja näin kehittämään edelleen omaa turvallisuuskulttuuriaan”, sanoo erityisasiantuntija Esa Pasanen.

JAA