Päämainos
Kehä III:n parannustöiden kolmosvaihe valmistui
Kuljetukset 31.08. 09:53

Kehä III:n parannustöiden kolmosvaihe valmistui

Koko maalle tärkeä Kehä III yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat ja lentoasemat.

31.08.2023
Teksti Esko Lukkari

Keväällä 2021 käynnistyneet Kehä III:n parannustyöt Askistossa sekä Vantaankosken ja Pakkalan välillä ovat valmistuneet alle arvioidun aikataulun ja budjetin.

Nyt valmistunut hanke on Kehä III:n perusparannuksen kolmas vaihe. Toisessa vaiheessa vuosina 2013–2015 rakennettiin kolmannet kaistat Lahdenväylän ja Porvoontien väliselle osuudelle ja sujuvoitettiin liikennettä Helsinki–Vantaan lentoaseman ympäristössä.

Väylävirasto tiedotti asiasta 30.8.

Tätä ennen Kehä III:lla on 2000-luvulla tehty mittavia parannuksia muun muassa Tikkurilan ja Pakkalan välisellä osuudella sekä Vantaankosken ja lentoaseman välillä.

Kolmosvaiheessa rakennettiin jatkuvasti vilkastuvalle Kehä III:lle kolmannet ajokaistat Vantaankoski–Pakkala-välille. Lisäksi Askistossa kunnostettiin tien pohjarakenne sekä rakennettiin useita siltoja ja uusi eritasoliittymä.

Kehä III on huipputärkeä

Kehä III on yksi Suomen tärkeimmistä maantieväylistä. Se kävi juhlapäivän puheistakin.

”Kehä III yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat ja lentoasemat. Se on kotimaisen ja kansainvälisen liikenteen keskeinen väylä. Nyt valmistunut hanke parantaa elinkeinoelämälle tärkeällä reitillä tiekuljetusten ennakoitavuutta, lyhentää matka-aikaa ja vaikuttaa pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen”, sanoo tiedotteessa valmistujaiset avannut Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Suurin osa töistä Askiston ympäristössä

Hankkeessa työskenneltiin Vantaan kaupungin alueella Espoon rajalta Vihdintielle saakka noin 2,5 kilometrin matkalla sekä kolmen kilometrin tieosuudella Vantaankosken ja Pakkalan välillä. Hankkeen urakoi GRK Suomi Oy.

”Hanke oli poikkeuksellisen vaativa alueen vilkkaan liikenteen, savisen maaperän sekä työmaata halkovien sähkö-, vesi- ja kaasulinjojen vuoksi”, sanoo projektipäällikkö Antti Koski Väylävirastosta.

Suurin yksittäinen työvaihe Askistossa oli Kehä III:n idän suunnan vaurioituneiden pohjarakenteiden uusiminen. Puupaalutetut kohteet korvattiin teräsbetonipaaluilla ja paalulaatoilla. Tavastkullantien kohdalle rakennetaan uusi paalulaatta.

Askiston kohdalla olevat tasoliittymät korvattiin eritasoliittymällä. Samalla Kehä III:n rinnakkaistieksi rakennettiin Askiston ja Hämeenkylän välinen katuyhteys Askistontie.

Hankkeessa tehtiin kahdeksan uutta siltaa ja kunnostettiin kaksi vanhaa . Mittavimmat siltatyöt olivat Vihdintiellä uusitut Hämeenkylän itäinen ja läntinen risteyssilta sekä Kehä III:n ylittävä Askiston risteyssilta.

”Tien vanhojen puupaalurakenteiden ja huonokuntoisten siltojen korjaaminen varmistavat Kehä III:n liikennöitävyyden korjatulla tieosuudella pitkälle tulevaisuuteen. Nämä tienkäyttäjälle usein näkymättömät toimenpiteet ovat tien elinkaaren kannalta välttämättömiä”, sanoo Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurivastuualueen johtaja Päivi Nuutinen.

Kehä III:n vilkkaimmin liikennöidylle osuudelle Vantaankosken ja Pakkalan välille rakennettiin kolmannet kaistat. Samalla muutettiin eritasoliittymien erkanevat ja liittyvät rampit sekä Kehä III:n linja-autopysäkit liittymään uusiin kolmansiin kaistoihin.

Valmista etuajassa alle kustannusarvion

Väylävirasto toteutti hankkeen yhdessä Vantaan kaupungin kanssa. ELY-keskus on toteuttanut hankkeen tiesuunnittelun. Hankkeen kustannusarvio oli 38,5 miljoonaa euroa, sisältäen Väyläviraston ja Vantaan kaupungin osuuden.

Toteutuneet kustannukset tulevat olemaan Väyläviraston osalta 29,1 miljoonaa euroa ja Vantaan osalta 8,9 miljoonaa euroa eli yhteensä 38 miljoonaa euroa. ELY:n, Fintrafficin ja HSY:n rahoitusosuus hankkeen töistä on ollut noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan hanke valmistui kolme kuukautta etuajassa ja noin puoli miljoonaa euroa alle kustannusarvion.

Nyt valmistunut hanke on Kehä III:n perusparannuksen kolmas vaihe. Toinen vaihe toteutettiin vuosina 2013–2015. Tällöin rakennettiin muun muassa kolmannet kaistat Lahdenväylän ja Porvoontien väliselle osuudelle ja sujuvoitettiin liikennettä Helsinki–Vantaan lentoaseman ympäristössä. Tätä ennen Kehä III:lla on 2000-luvulla tehty mittavia parannuksia muun muassa Tikkurilan ja Pakkalan välisellä osuudella sekä Vantaankosken ja lentoaseman välillä.
 

JAA